Tag Archives: ไวรัสโควิด 19

เอาตัวรอดจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ด้วยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

ไวรัสโควิด 19

เศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเริ่มฟื้นตัว แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น ภาคเศรษฐกิจอาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อปรับตัวให้กลับสู่สภาพปกติได้ หลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบิน การโรงแรม ธุรกิจภาคท่องเที่ยวล้วนแต่ต้องเจอกับภาวะมรสุมในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนัก แต่ในทางกลับกันธุรกิจที่ยังคงได้รับความสนใจและยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น