Tag Archives: เช่า Home Office

เช่าโฮมออฟฟิศ สบายใจปลอดภัยกว่า เข้ากันในยุค New Normal

ในยุคที่จำเป็นต้องคิดหน้าคิดหลังในทุกๆ การใช้จ่าย เพราะทั้งสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ยังคงทรงตัว ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าไม่สู้ดีนัก หลายคนที่อาจจะกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจต่างก็มีความกังวลเพราะเมื่อทำธุรกิจก็จะต้องมีการจัดตั้ง และหากสถานที่ประกอบการขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกับลูกค้า