Tag Archives: เช่าโกดังสินค้า

มือใหม่ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า ควรทำอะไรบ้างก่อนการทำประกัน

ในยุค Covid-19 นี้ ส่งผลให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก เกิดการแข่งขันทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งธุรกิจรายใหญ่ และธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มเติบโตในการค้าขายสินค้า เมื่อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับกระแสความนิยม การตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องขยับขยาย และเพิ่มอัตราการผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อมีรายการความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตมากขึ้น ที่จัดเก็บสินค้าก็จำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตาม ผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาเช่าโกดังสินค้า เพื่อพักหรือจัดเก็บสินค้าเตรียมส่งสู่ลูกค้า อย่างเป็นระบบด้วยความสะดวกและรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ประกอบการ หากมีอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นภายในโกดังสินค้า หรือเกิดเหตุที่ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก จะส่งผลอย่างมาก ต่อผู้ประกอบการ ทำให้สุญเสียรายได้และทรัพย์สินทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการมีความสนใจเช่าโกดังสินค้า จึงควรพิจารณาในด้านอุบัติเหตุ สิ่งอันตรายที่ไม่คาดคิด และที่สำคัญคือ ประกันภัยที่ครอบคลุม สินค้าและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการเลือกซื้อประกันภัย ผู้ประกอบการควรทำการสำรวจพื้นที่โกดังของตนเอง ดังนี้ มือใหม่ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า ควรทำอะไรบ้างก่อนการทำประกัน 1. ตรวจสอบสัญญาเช่าโกดังสินค้า ตรวจสอบว่า ผู้ให้เช่าได้มีการทำประกันสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีการทำประกันแล้วควรตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งหากผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย ผู้ให้เช่าจะสามารถเรียกร้องความเสียหายจากผู้เช่าได้โดยตรง จึงแนะนำให้ทำประกันสิ่งปลูกสร้างโกดังที่ผู้ประกอบการต้องการเช่า 2. สำรวจและจัดจำแนกประเภททรัพย์สิน ผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถูกต้องและชัดเจนในคำจำกัดความของทรัพย์สินประเภทนั้นๆ […]