Tag Archives: ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

มารู้จัก flex office ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่เพื่อความอยู่รอดหลังโควิท

ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรคระบาดอย่าง Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างมาก ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตถูกเปลี่ยนไปจากเดิม ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ รูปแบบการทำงานของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป เนื่องจากเป็นการลดการสัมผัสหรือพบปะกับผู้คนจำนวนมาก ทำให้รูปแบบการทำงานแบบ Remote work หรือมาตรการ Work from home