Tag Archives: สำนักงานให้เช่า

เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเช่าโกดัง สำหรับเก็บสินค้า โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โกดังเก็บิสนค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการมักจะมองหาโกดังให้เช่าในการจัดเก็บสินค้ามากกว่าที่จะเลือกสร้างโกดังขึ้นมา เนื่องจากการเช่าโกดังนั้นมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากกว่าการสร้างโกดังขึ้นมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรโกดังให้เช่าที่มีลักษณะตรงตามความต้องการและมีคุณภาพที่ดี เพราะการโกดังให้เช่านั้นสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้เช่าได้อีกด้วย ไม่ใช่ว่าจะเลือกตรงไหนก็ได้หรือไม่ใช่เห็นแก่ราคาเช่าที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากคุณภาพของโกดังให้เช่าแล้ว ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าก็สำคัญไม่แพ้กัน หากทำเลที่ตั้งของโกดังดีก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด การพิจารณาโกดังให้เช่าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการและเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ ควรจะเลือกจากปัจจัย ดังนี้ 1.สถานที่และความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะโกดังให้เช่าที่ดีควรจะเอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการขนส่ง การย้ายสินค้าเข้า-ออกในแต่ละวัน การเดินทางที่สะดวก ใกล้ทางด่วน ท่าเรือและสนามบิน รวมไปถึงการมองพื้นที่ว่างสำหรับการเพิ่มปริมาณของสินค้าหรือการผลิตที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรอยู่ใกล้กับบริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ สถานที่ตั้งของโกดังให้เช่าจะต้องไม่อยู่บริเวณที่ง่ายต่อการเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ ภัยน้ำท่าม เป็นต้น 2.สภาพของโกดังให้เช่าและขนาดพื้นที่ ประเด็นต่อมาก็คือการพิจารณาอายุตัวอาคารหรือโกดังให้เช่า รวมไปถึงโครงสร้างของตัวโกดัง ขนาดพื้นที่และความสูงที่ตรงตามต้องการหรือเป็นโกดังให้เช่าที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การรับน้ำหนักของตัวอาคาร พื้นที่จอดรถ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและได้มาตรฐาน ระบบการจัดการของเสีย รวมไปถึงระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย บริการสาธารณะ และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้อความสะดวกให้กับพนักงานที่ทำงานในโกดัง อีกทั้งยังควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆโกดังให้เช่าที่ได้เลือกไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี่จะช่วยทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น 3.ขั้นตอนการทำสัญญา ก่อนทำการเช่าโกดัง ผู้ประกอบการควรที่จะมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเสียก่อน เพื่อที่จะทำการตกลงรายละเอียดและขั้นตอนในการที่จะเช่าโกดัง โดยจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าบำรุงรักษา รวมไปถึงประวัติของโกดังให้เช่าและประวัติการเคยให้เช่าโกดังที่ผ่านมา ซึ่งเราควรต้องรู้ว่าโกดังให้เช่าที่เราเลือกเคยมีประวัติการเช่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาระหว่างเช่าหรือไม่ และข้อผูกมัดต่างๆในช่วงที่ทำการเช่าโกดัง […]

ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle

ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

ความจำเจอีกหนึ่งที่สร้างสภาวะ burn out หรือภาวะหมดไฟในการทำงานของหนุ่มสาวพนักงานออฟฟิศ ก็คือรูปแบบการทำงานที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเลย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคารสำนักงาน การทานอาหารร้านๆเดิมในโครงการ หรือการเบียดเสียดกับผู้คนเพื่อขึ้นลิฟต์ไปอีกหลายสิบชั้นเพื่อให้ทันเวลาเข้างาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมข้างๆออฟฟิศที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ภาพอาคารหรือตึกสูงๆ ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ไม่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่เมื่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพการทำงานจึงไม่ตอบโจทย์ ทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ผู้ประกอบจึงเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าแบบไฮบริด ก็คือ มีการใช้พื้นที่ในสำนักงานอยู่ แต่จะมีการควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับการทำงานระยะไกล เพื่ออำนายความสะดวกและสร้าความคล่องตัวให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดโครงการ Summer Lasalle ออฟฟิศให้เช่ารูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle โครงการ Summer Lasalle เป็นโครงการที่นำเสนอออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่ ต่างจากออฟฟิศให้เช่าแบบเดิมที่เป็นแบบตึกสูง โดยออฟฟิศให้เช่าแบบไหม้นี้จะเน้นไปที่การเป็นอาคารแบบ low rise มีพื้นที่สีเขียวกว่า 45 % ทำให้ผู้ที่มาเช่าออฟฟิศสามารถซึมซับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว เป็น Office in Park และที่สำคัญคือยังเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ผู้เช่าเองนั้นสามารถ customize พื้นที่ของตัวเองได้ รวมไปถึงการที่มี Concept Office Campus […]

เมื่อข้อดีสำนักงานให้เช่ามีมากกว่าการเปิดสำนักงานเอง

ในการทำธุรกิจยุค New Normal นี้ นักธุรกิจรุ่นใหม่มักจะมีการเริ่มต้นการทำธุรกิจขนาดไม่ใหญ่มากหรือบางคนกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งการจะลงทุนซื้ออาคารสักนักงานอาจจะเป็นการใช้ต้นทุนในการทำธุรกิจที่สูงมากเกินไป ดังนั้น ข้อดีสำนักงานให้เช่า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจนั่นเอง ในปัจจุบันนั้นมีสำนักงานให้เช่า