Tag Archives: สัญญาเช่าพื้นที่

ยกเลิกสัญญาเช่าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เรื่องสำคัญที่ผู้ให้เช่าควรรู้

ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้หรือไม่ ถือเป็นกรณีที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของผู้ให้เช่า หรือเจ้าของเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งจริง ๆ แล้ว ในกรณีนี้นั้นผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ตามเหตุผลดังต่อไปนี้ ยกเลิกสัญญาเช่าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เรื่องสำคัญที่ผู้ให้เช่าควรรู้ ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้หรือไม่ เมื่อผู้เช่าค้างค่าเช่า ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ผู้ให้เช่าและผู้เช่าควรมีการทำข้อตกลงกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ ในกรณีที่ผู้เช่าค้างค่าเช่า ผู้ให้เช่าไม่สามารถทำการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้ทันที โดยเบื้องต้นผู้ให้เช่าจะต้องมีการแจ้งเตือนผู้เช่าเพื่อให้ชำระค่าเช่าในวิธีต่าง ๆ เสียก่อน แต่ถ้าหากทำทุกวิธีแล้ว ผู้เช่ายังเพิกเฉยและยังค้างค่าเช่าอยู่ ผู้ให้เช่าสามารถทำการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้จาก 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีมีข้อตกลงในสัญญากำหนดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา ในกรณีเช่นนี้ วิธีการและระยะเวลาการบอกกล่าวการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาเช่านั้น เช่น ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีหากผู้เช่าค้างค่าเช่า 2. กรณีไม่มีข้อตกลงในสัญญากำหนดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา ในกรณีนี้ กฎหมายกำหนดให้ในกรณีที่ผู้เช่าค้างค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวทวงถามให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าก่อนอย่างน้อย 15 วัน หากยังไม่ได้รับชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจึงจะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญาได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เช่าในการจัดหาเงินมาชำระค่าเช่า รวมถึงในการหาและขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้เช่าไปสถานที่เช่าใหม่ โดยที่มีข้อยกเว้นในกรณีที่คู่สัญญามีการกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเช่าน้อยกว่า 1 เดือน เช่น การตกลงเช่าและชำระค่าเป็นเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ในกรณีนี้ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีหากพบว่าผู้เช่าค้างค่าเช่า สัญญาเช่าคอนโด 6 เรื่องที่ผู้เช่าต้องดูให้ชัด […]

กฎหมายน่ารู้ก่อนเลือก ออฟฟิศให้เช่า

อีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้หลาย ๆ คนถึงกับกุมขมับนั่นก็คือ การเลือกออฟฟิศให้เช่า ปัญหานี้ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาลงสนามสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับคำแนะนำของเราคือขอให้คุณพิจารณา ให้รอบด้านถี่ถ้วน ไม่ได้พิจารณาจากความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทั้งในเรื่องของการจ่ายค่าเช่ารายเดือน การจ่ายปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยรายเดือน การเดินทาง ความสะดวก การสำรวจตลาดและอื่น ๆ ล้วนมีความสำคัญทั้งหมด และที่สำคัญคือการเลือกออฟฟิศให้เช่าในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นออฟฟิศที่ตั้งอยู่ในเมืองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าการใช้บริการการเลือกตั้งธุรกิจของคุณในโซนพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีความเจริญแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน เช่น โซนพระราม 2 กฎหมายน่ารู้ก่อนเลือก ออฟฟิศให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า อีกหนึ่งทางเลือกยอดฮิตของผู้ที่เพิ่งริเริ่มประกอบทำธุรกิจ แม้แต่ผู้ที่เปิดกิจการมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแล้ว ก็ยังเลือกที่จะเช่าออฟฟิศอยู่เนื่องจากว่า สามารถควบคุมรายจ่ายรายเดือนได้หรือในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ต้องลดพนักงานลงลดขนาดพื้นที่ลง ก็สามารถทำการโยกย้ายได้ แตกต่างจากการซื้อสำนักงานให้เช่าซึ่งใช้เงินลงทุนในระดับสูงมาก และจะเป็นหนี้ภาระผูกพันต่อไปอีกยาวนานหลายปี กรณีที่ทำธุรกิจในพื้นที่นั้นไม่ดี ก็จะถอนทุนคืนยากมาก การขายออฟฟิศหรือการขายตึกเองก็จะต้องใช้ระยะเวลา โดยเฉพาะช่วงการประกอบกิจการใหม่ ๆ เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นหลาย ๆ คนจึงเลือกเช่ามากกว่าซื้อออฟฟิศ สัญญาเช่าของ ออฟฟิศให้เช่า โดยปกติสำหรับออฟฟิศให้เช่า คุณจะต้องเซ็นสัญญาเช่าสำนักงาน เป็นเวลา 1 – 3 ปี […]

สัญญาเช่าพื้นที่ สำคัญอย่างไร ต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ โพสต์นี้มีมาแนะนำค่ะ

ธุรกิจโกดังสินค้า

ก่อนจะเช่าพื้นที่สักแห่ง ต้องตกลงกับเจ้าของให้ชัดเจน และข้อตกลงต่าง ๆ ที่พูดคุยกันไว้ ควรต้องอยู่ในสัญญาเช่าอย่างชัดเจนด้วย . หากไม่ตรวจสอบให้ดี แต่ลงชื่อไปแล้ว