Tag Archives: พื้นให้เช่า

ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle

ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

ความจำเจอีกหนึ่งที่สร้างสภาวะ burn out หรือภาวะหมดไฟในการทำงานของหนุ่มสาวพนักงานออฟฟิศ ก็คือรูปแบบการทำงานที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเลย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคารสำนักงาน การทานอาหารร้านๆเดิมในโครงการ หรือการเบียดเสียดกับผู้คนเพื่อขึ้นลิฟต์ไปอีกหลายสิบชั้นเพื่อให้ทันเวลาเข้างาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมข้างๆออฟฟิศที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ภาพอาคารหรือตึกสูงๆ ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ไม่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่เมื่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพการทำงานจึงไม่ตอบโจทย์ ทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ผู้ประกอบจึงเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าแบบไฮบริด ก็คือ มีการใช้พื้นที่ในสำนักงานอยู่ แต่จะมีการควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับการทำงานระยะไกล เพื่ออำนายความสะดวกและสร้าความคล่องตัวให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดโครงการ Summer Lasalle ออฟฟิศให้เช่ารูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle โครงการ Summer Lasalle เป็นโครงการที่นำเสนอออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่ ต่างจากออฟฟิศให้เช่าแบบเดิมที่เป็นแบบตึกสูง โดยออฟฟิศให้เช่าแบบไหม้นี้จะเน้นไปที่การเป็นอาคารแบบ low rise มีพื้นที่สีเขียวกว่า 45 % ทำให้ผู้ที่มาเช่าออฟฟิศสามารถซึมซับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว เป็น Office in Park และที่สำคัญคือยังเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ผู้เช่าเองนั้นสามารถ customize พื้นที่ของตัวเองได้ รวมไปถึงการที่มี Concept Office Campus […]