Tag Archives: พื้นที่ให้เช่า

วิธีง่ายๆ กับการลงทุนในพื้นที่ให้เช่า

การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน คอนโด บ้าน อาคารสำนักงาน นับวันยิ่งเป็นธุรกิจที่ผู้คนให้ความสนใจและมีการลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นเพราะการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก โดยเฉพาะคนที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองและไม่อยากปล่อยทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์ ฉะนั้น การเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่มีให้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้กับเราได้ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าลงทุนไม่น้อย ซึ่งวิธีการในการสร้างรายได้จากการทำธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อาคารสักนักงาน ที่ดิน ที่จะนำมาแนะนำนั้นเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มหันมาให้ความสนใจธุรกิจในรูปแบบมากยิ่งขึ้นและมือใหม่ที่กำลังเข้าสู่วงการพื้นที่ให้เช่าก็สามารถทำตามได้ง่ายๆ ได้แก่ วิธีง่ายๆ กับการลงทุนในพื้นที่ให้เช่า 1.การปล่อยเช่ารายเดือน – เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใครๆ ก็ชอบ เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ปล่อยพื้นที่ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ห้องเช่า นำมาปล่อยให้เช่าและทำการเก็บรายได้ทุกๆเดือน แต่หลักการสำคัญสำหรับการปล่อยพื้นที่ให้เช่าแบบรายเดือน ก็คือ ทำเลและกลุ่มเป้าหมายผู้เช่า เพราะรายได้ส่วนมากจะมาจากทำเลที่ตั้งของพื้นที่ให้เช่าที่เราได้ลงทุนไป ซึ่งถ้าพื้นที่ให้เช่าของเราอยู่ในทำเลที่ดี ย่อมได้ค่าเช่าที่ดีตามไปด้วย วิธีลงทุนแบบนี้อาจเปรียบผู้ให้บริการพื้นที่ให้เช่าเป็นเสือนอนกินก็ว่าได้ เพราะใช้แรงในการบริการเพียงไม่กี่วันต่อเดือน แต่รายได้ที่ได้จากการปล่อยเช่านั้นสูงมากการลงทุนในพื้นที่ให้เช่า 2.การปล่อยเช่ารายวัน – ถือเป็นอีกวิธีที่กำลังมากแรง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ ทำให้อาจจะไม่สามารถมีงบประมาณในการเช่าอาคาร จึงหันมาเลือกวิธีการเช่าแบบรายวันแทน ทำให้นักลงทุนหลายๆ คนหันมาให้ความสนใจการปล่อยพื้นที่ให้เช่าแบบรายวันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการปล่อยเช่ารายวันเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะกับมือใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การจะทำพื้นที่ให้เช่าแบบรายวันต้องคำนึงทำเลที่ตั้งของพื้นที่ให้เช่าของเรา ต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพละสามารถเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ให้เช่าได้ ฉะนั้น หากใครมีพื้นที่ […]

เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเช่าโกดัง สำหรับเก็บสินค้า โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โกดังเก็บิสนค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการมักจะมองหาโกดังให้เช่าในการจัดเก็บสินค้ามากกว่าที่จะเลือกสร้างโกดังขึ้นมา เนื่องจากการเช่าโกดังนั้นมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากกว่าการสร้างโกดังขึ้นมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรโกดังให้เช่าที่มีลักษณะตรงตามความต้องการและมีคุณภาพที่ดี เพราะการโกดังให้เช่านั้นสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้เช่าได้อีกด้วย ไม่ใช่ว่าจะเลือกตรงไหนก็ได้หรือไม่ใช่เห็นแก่ราคาเช่าที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากคุณภาพของโกดังให้เช่าแล้ว ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าก็สำคัญไม่แพ้กัน หากทำเลที่ตั้งของโกดังดีก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด การพิจารณาโกดังให้เช่าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการและเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ ควรจะเลือกจากปัจจัย ดังนี้ 1.สถานที่และความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะโกดังให้เช่าที่ดีควรจะเอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการขนส่ง การย้ายสินค้าเข้า-ออกในแต่ละวัน การเดินทางที่สะดวก ใกล้ทางด่วน ท่าเรือและสนามบิน รวมไปถึงการมองพื้นที่ว่างสำหรับการเพิ่มปริมาณของสินค้าหรือการผลิตที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรอยู่ใกล้กับบริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ สถานที่ตั้งของโกดังให้เช่าจะต้องไม่อยู่บริเวณที่ง่ายต่อการเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ ภัยน้ำท่าม เป็นต้น 2.สภาพของโกดังให้เช่าและขนาดพื้นที่ ประเด็นต่อมาก็คือการพิจารณาอายุตัวอาคารหรือโกดังให้เช่า รวมไปถึงโครงสร้างของตัวโกดัง ขนาดพื้นที่และความสูงที่ตรงตามต้องการหรือเป็นโกดังให้เช่าที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การรับน้ำหนักของตัวอาคาร พื้นที่จอดรถ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและได้มาตรฐาน ระบบการจัดการของเสีย รวมไปถึงระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย บริการสาธารณะ และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้อความสะดวกให้กับพนักงานที่ทำงานในโกดัง อีกทั้งยังควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆโกดังให้เช่าที่ได้เลือกไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี่จะช่วยทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น 3.ขั้นตอนการทำสัญญา ก่อนทำการเช่าโกดัง ผู้ประกอบการควรที่จะมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเสียก่อน เพื่อที่จะทำการตกลงรายละเอียดและขั้นตอนในการที่จะเช่าโกดัง โดยจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าบำรุงรักษา รวมไปถึงประวัติของโกดังให้เช่าและประวัติการเคยให้เช่าโกดังที่ผ่านมา ซึ่งเราควรต้องรู้ว่าโกดังให้เช่าที่เราเลือกเคยมีประวัติการเช่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาระหว่างเช่าหรือไม่ และข้อผูกมัดต่างๆในช่วงที่ทำการเช่าโกดัง […]

ข้อควรรู้ก่อนเช่าคอนโดที่ใช่ห้องที่ชอบ

เช่าคอนโด

จะเลือกเช่าที่คอนโดทั้งที นอกจากเรื่องงบประมาณทางการเงินแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาประกอบการเลือกเช่าคอนโด ในปัจจุบันมีตัวเลือกโครงการคอนโดเกิดขึ้นมากมายหลายระดับราคา หลายเกรด ทั้งที่เพิ่งเปิดตัว ที่กำลังก่อสร้าง ที่สร้างแล้วเสร็จ หรือตึกเก่ามือสองอยู่เต็มไปหมดจนเลือกไม่ถูก ทั้งการเช่าต่อจากเจ้าของห้องที่ซื้อคอนโดไว้

แก้ปัญหาที่ดินเปล่า ด้วยธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ลงทุนน้อยกำไรระยะยาว

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่

อาจเป็นยุคที่หนักกว่าวิกฤติเมื่อครั้งต้มยำกุ้งในปี 2540 เสียอีก สำหรับในปัจจุบันนี้ หลายคนอาจได้รับมรดกตกทอด หรือหลายคนที่ตกงานแบบไม่คาดฝัน ก็มองหาการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อทำให้ดำเนินชีวิตรอดไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วย ที่ดินเปล่า ที่หลายคนอาจมองว่าจะสามารถทำเงินได้อย่างไรนั่น ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะที่ดินเปล่าหลายแห่งสามารถสร้างเม็ดเงินให้ได้ โดยแค่เพียงทำเป็นธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย

ชี้ช่องรวยกับธุรกิจหาพื้นที่ให้เช่าในห้างสรรพสินค้า ทำยังไงให้ได้กำไรงาม

หาพื้นที่ให้เช่า

ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่หลายคนต่างก็ต้องการไปเที่ยว ชอปปิ้ง เพื่อความบันเทิงและจับจ่ายใช้สอยต่างๆ การเปิดกิจการร้านค้าในห้างสรรพสินค้าย่อมจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ธุรกิจร้านค้าของตนนั้น ได้ผลกำไรอย่างงาม และอาจจะทำให้ธุรกิจร้านค้าเติบโตจนสามารถขยายสาขาไปได้ การมองหาพื้นที่ให้เช่าเพื่อค้าขาย หรือเปิดร้านในห้างสรรพสินค้า ซึ่งพื้นที่ให้เช่าภายในห้างสรรพสินค้านั้น

ข้อควรระวังหากคิดจะลงทุนทำธุรกิจโกดังสินค้าให้เช่า

ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดทั่วโลก และสำหรับในประเทศไทยนั้น ต้องยอมรับตามตรงเลยว่า ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ การใช้ชีวิตประจำวันจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไป และต้องปรับตัวให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ อย่างที่หลายคนเรียกกันว่าใช้ชีวิตแบบ New Normal แม้ว่าหลายธุรกิจจะได้รับผลกระทบไปตามๆ กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่สามารถขยายและเติบโตได้ในสถานการณ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล และหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ เพราะเมื่อผู้คนต่างก็ Work From Home หรืออาจจะถูกกักตัว ทำให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนสะดวกเช่นเคย ทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์มียอดพุ่งขึ้นสูงแบบก้าวกระโดด เมื่อธุรกิจออนไลน์กำลังเติบโต ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์จึงถือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าผลพลอยได้ เพราะเมื่อมีการซื้อขายสินค้า ก็จำเป็นจะต้องมีการขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์จึงจะต้องมีการจัดระบบการจัดการที่ดี และทำให้เกี่ยวเนื่องกับการเช่าโกดังสินค้า และหลายคนก็ได้ใช้   แนะนำช่องทางนี้ในการสร้างรายได้ ทำเป็นธุรกิจโกดังสินค้าให้เช่า   ก่อนตัดสินใจทำธุรกิจโกดังให้เช่า ผู้ประกอบการเองควรมีความรู้ ความเข้าใจก่อนเริ่มต้น อีกทั้งสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต สร้างเม็ดเงินและทำกำไรได้ดี ต้องรู้ถึงข้อควรระวังในการทำธุรกิจนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือแม้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง ฉุกเฉินก็จะสามารถแก้ไขเพื่อผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้อย่างดี โดยข้อควรระวังในการลงทุนทำธุรกิจโกดังสินค้าให้เช่า มีดังนี้     ทำเลที่ตั้งของโกดังสินค้าให้เช่า แน่นอนว่าโกดังเก็บสินค้าจะต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อรองรับจำนวนของสินค้าที่จะเข้ามาหมุนเวียนในโกดัง ควรอยู่ในทำเลที่สามารถทำการกระจายสินค้าได้ง่าย หลากหลายเส้นทาง […]

เช่าโฮมออฟฟิศ สบายใจปลอดภัยกว่า เข้ากันในยุค New Normal

ในยุคที่จำเป็นต้องคิดหน้าคิดหลังในทุกๆ การใช้จ่าย เพราะทั้งสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ยังคงทรงตัว ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าไม่สู้ดีนัก หลายคนที่อาจจะกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจต่างก็มีความกังวลเพราะเมื่อทำธุรกิจก็จะต้องมีการจัดตั้ง และหากสถานที่ประกอบการขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกับลูกค้า

Storage Bloc อีกหนึ่งธุรกิจสำหรับพื้นที่ให้เช่าที่กำลังมาแรงและน่าสนใจ

การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ทำให้เงินที่มีถูกทำให้เปลี่ยนเป็นกำไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการทั้งนั้น เพราะการลงทุนนั้นเป็นการทำธุรกิจประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำและสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล โดยปัจจุบันธุรกิจยอดนิยม

ธุรกิจ โกดังเก็บสินค้าให้เช่า กับเหตุผลที่ใครหลายคนเลือกทำเพื่อสร้างรายได้

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท – 19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับสภาวะที่ตึงเครียด ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ ในทางกลับกัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ากลับกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้วที่จะขยายตัวและเติบโตมากขึ้น อ้างอิงจากบริษัท คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย ทำหน้าที่พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ที่รักษาความสัมพันธ์

เลือกสำนักงานให้เช่าอย่างไรเพื่อส่งผลดีต่อธุรกิจ

เลือกสำนักงานให้เช่า

กรุงเทพมหานครนั้นถือได้ว่ามีสำนักงานให้เช่าให้ได้เลือกกันอย่างมากมายหลายรูปแบบตามลักษณะหรือรูปแบบของธุรกิจ โดยมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่หรือทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่านั้นๆ นอกจากงบประมาณสำหรับการเช่าสำนักงาน ความเหมาะสมของพื้นที่และทำเลที่ตั้ง หรือฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ