Tag Archives: พื้นที่ให้เช่า

5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่า

Before Start Investing, Financial Advice Instagram

เมื่อธุรกิจเติบโตมียอดขายมากขึ้น การขยายกิจการโดยจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ มากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะฉะนั้นโกดังให้เช่าจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเลือกเช่าโกดังก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ต้องพิจารณา โดยเฉพาะ 5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่าที่เรานำมาฝากวันนี้กัน 5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่า 1. ข้อมูลสำคัญ ๆ ของโกดังให้เช่า ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ของโกดังให้เช่าแต่ละแห่งได้สะดวก แค่เพียงคลิกปลายนิ้วเท่านั้น ดูข้อมูลทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ราคาค่าเช่า รายละเอียดสัญญาการเช่า การต่อสัญญาเช่า การเลิกสัญญาเช่า ข้อตกลงเมื่อย้ายออกจากโกดังว่าต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการทำสัญญาเช่า เพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณสำหรับค่าเช่าเกินความจำเป็น 2. ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่า การเลือกโกดังให้เช่าไม่ควรมองข้ามเรื่องทำเลที่ตั้งอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเหมาะสมกับระบบการขนส่งสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตัวอย่างเช่นสินค้าขนส่งทางเรือก็ควรอยู่ใกล้กับท่าเรือหรือเดินทางไปท่าเรือได้สะดวก และอย่าลืมคำนึงถึงการเดินทางของพนักงานด้วยเช่นกัน ถ้าพนักงานเดินทางสะดวกก็จะช่วยให้พวกเขาร่วมงานกับเรายาวนานขึ้น ลดอัตราการหมุนเวียนพนักงาน 3. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโกดังให้เช่า อย่างที่เราเห็นกันว่าโกดังให้เช่ากับอาคารสำนักงานต่าง ๆ มีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานควรต้องมีเหมือนกัน เช่น ที่จอดรถสำหรับลูกค้าและพนักงาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขนส่งสาธารณะ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ถนนบริเวณโดยรอบ และควรพิจารณาตรวจสอบสภาพถนนให้ดี […]

เมื่อ “ออฟฟิศให้เช่า” ต้องปรับตัวในยุค New Normal

ปรับตัวในยุค New Normal

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจไหน ต่างต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับช่วงขาลงเนื่องจากวภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้อัตราการเช่าของออฟฟิศให้เช่าต่างๆลดลงตามไปด้วยเจ้าของออฟฟิศให้เช่าจำเป็นที่จะต้องยอมรับต่อรงกดดันของช่วงขาลงและต้องทำการลดค่าเช่าลงเพื่อให้คนมาเช่าออฟฟิศให้เช่าแล้วหรือมีการเพิ่มความยิดหยุ่นในขั้นตอนการเจรจาต่อรองเงื่อนไขให้เช่ารวมไปถึงการยกเว้นค่าเช่าให้นานขึ้น นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อ “ออฟฟิศให้เช่า” ต้องปรับตัวในยุค New Normal ออฟฟิศให้เช่ายังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุค New Normal ที่ผู้คนเริ่มมีการทำงานแบบ work from home มากยิ่งขึ้น New Normal ทำให้ความคาดหวังของพนักงานต่อออฟฟิศให้เช่านั้นเปลี่ยนตามไปด้วย ก็คือในอนาคต การเลือกที่จะเช่าออฟฟิศให้เช่าเพื่อทำงานจะเป็นในลักษณะที่เป็นระยะสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ อีกทั้งควาดหวังว่าออฟฟิศให้เช่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นที่ที่เป็นสำนักงานแบบทั่วไป ( Core) กับพื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่น (flex) เข้าด้วยกันและสามารถทำงานจากระยะไกลได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal ของผู้คนในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวิธีการทำงานและการเข้าออฟฟิศ โดยในยุค New Normal นี้ออฟฟิศให้เช่านอกจากจำเป็นที่จะต้องลดค่าเช่าแล้ว รูปแบบการใช้งานของพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันโดยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า Flexible Space ที่พนักงานทุกคนไม่จำเป็นต้องมีนั่งทำงานที่โต๊ะประจำอีกต่อไปแต่เน้นไปที่การให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่สามารถนั่งทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ที่สำคัญสำหรับชีวิตยุค New Normal ก็คือ ออฟฟิศให้เช่านั้นจะต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีภายในออฟฟิศให้สามารถรองรับการทำงานระยะไกล มีเทคโนโลยีสมัยใหม่พื้นที่ในออฟฟิศให้เช่ามีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างหลากหลายเพิ่มอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Co-working Space อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศให้เช่าลักษณะแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากกว่ารูปแบบออฟฟิศแบบดั้งเดิมอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกออฟฟิศให้เช่าในยุคปัจจุบัน ก็คือต้องเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานสูงทั้งในด้านของเรื่องพื้นที่และสัญญาเช่า รูปแบบ […]

เผย 5 เทคนิค ทำธุรกิจให้เช่าอย่างไร มัดใจผู้เช่า

มัดใจผู้เช่า

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจมาแรงสวนกระแสการแพร่ระบาดโควิด-19 เลยทีเดียวกับกลุ่มธุรกิจให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศให้เช่า โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า ที่ต่างได้รับความนิยมจากนโยบาย work from home และได้ช่วงปี 2563 มานี้การเติบโตของธุรกิจให้เช่าถือได้ว่าก้าวกระโดดเป็นอย่างมากถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ด้วยกลยุทธ์ทางการปรับลดค่าเช่ามัดใจผู้เช่า ที่ยังทำให้ธุรกิจให้เช่ายังคงสามารถเดินต่อไปได้ ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่นั้นไม่ได้รับผลกระทบหรือภาพรวมไม่ลดลง เราจะเห็นได้จากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค อย่างเช่น ออฟฟิศให้เช่าที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพนักงานออฟฟิศยุคใหม่ เผย 5 เทคนิค ทำธุรกิจให้เช่าอย่างไร มัดใจผู้เช่า การทำงานในออฟฟิศแบบ New Normal หรือแม้แต่ธุรกิจโกดังให้เช่า ที่ได้รับผลพลอยได้จากนโยบาย work from home ทำให้การซื้อของออนไลน์หรือธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เหล่าแม่ค้าออนไลน์ต้องการโกดังให้เช่าเพื่อเป็นการเก็บสินค้าถึงแม้จะเป็นการเช่าโกดังให้เช่าที่ขนาดพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่สิ่งนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าธุรกิจให้เช่าในยุคปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 นโยบาย work from home และการเติบโตของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce)ทำให้ธุรกิจให้เช่าต้องมีการปรับตัว คิดนโยบายที่จะทำให้พื้นที่ให้เช่าของตัวเองนั้นมีความแตกต่างและสร้างความดึงดูดให้ผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ของตนเอง วันนี้ เราจึงขอนำเสนอ 5 เทคนิค ทำธุรกิจให้เช่าอย่างไรให้มัดใขผู้เช่า หากพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย 1.ค่าเช่า –ค่าเช่าถือเป็นสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าจึงต้องใช้เทคนิคการแบ่งเบาภาระของผู้เช่าในช่วงแรกอาจจะเป็นในช่วงระยะแรกของการเช่า […]

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า โซนพระราม 2 อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความนิยม

กรุงเทพฯ จัดเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ โดยวิวัฒนาการของกรุงเทพฯ เริ่มต้นมาจากการที่ในอดีตแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าที่สำคัญ ดังนั้นกิจกรรมทางการค้าจึงกระจุกตัวอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ถนนเจริญกรุงและเยาวราช แต่อย่างไรก็ตามด้วยการปรับปรุงผังเมืองให้มีความทันสมัย ​​ทำให้กรุงเทพฯ มีการพัฒนาและฟื้นฟูย่านอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยตามมาเพื่อกระจายความเจริญดังนั้นจากแนวคิดเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาถนนสาย สีลม, สาทร และลุมพินี และระยะการพัฒนาสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS และ MRT) ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมือง ส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจกระจายตัวไปในทุกหย่อมหญ้า แต่ถึงกระนั้นความต้องการของกลุ่มนักวางแผนดำเนินธุรกิจ ที่ต้องการเช่าอาคารพาณิชย์ ให้เช่า นั้นกลับพบได้มากที่ โซนพระราม 2 อีกหนึ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในบทความนี้เราจะชวนคุณมาไขคำตอบกัน อาคารพาณิชย์ ให้เช่า โซนพระราม 2 อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความนิยม อาคารพาณิชย์ ให้เช่า โซนพระราม 2 โดยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทราบคือประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยรวมของพระราม 2 เสียก่อน เพื่อที่คุณจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจว่าจะเช่าพื้นที่ในการทำธุรกิจในโซนนี้ดีหรือไม่ โดยพระราม 2 เป็นเส้นถนนชื่อดังอีกหนึ่งเส้นทางของ กรุงเทพฯ โดยเป็นเส้นทางฝั่งขาออกที่จะนำคุณไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย และที่พิเศษที่สุดคือยังเป็นพื้นที่ที่มีทางเชื่อมพิเศษ ที่จะนำคุณไปสู่ทั้งถนนกรุงเทพชั้นในและชั้นนอกได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและโซนพระราม 2 ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ แต่ก็ยังไม่มีตึกระฟ้าที่จะมาบดบังวิวความสวยงามมากเท่าไหร่นัก มีพื้นที่สีเขียวสอดแทรกตามจุดหรือพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ […]

15 ไอเดียห้องน้ำสีขาว สไตล์มินิมอล

01

มินิมอล (Minimal) เป็นอีกหนึ่งสไตล์การออกแบบที่มาแรง ด้วยความเรียบ น้อย แบบโมเดิร์น ทำให้หลายคนชื่นชอบ วันนี้ บ้านไฟน์เดอร์พามาดูไอเดียการแต่งห้องน้ำแบบมินิมอล เน้นโทนสีขาว สีอ่อน ที่นอกจากจะช่วยให้ห้องน้ำดูกว้าง มีพื้นที่แล้ว ยังดูสะอาด สบายตา ด้วย ใครชื่นชอบห้องน้ำมินิมอล มาดูไอเดียกันเลย 15 ไอเดียห้องน้ำสีขาว สไตล์มินิมอล 1.สีขาวเป็นอีกหนึ่งสีสำหรับสายมินิมอล ที่ต้องการสร้างห้องน้ำที่เรียบ สะอาดตา ทำให้ห้องดูมีพื้นที่ขึ้น 2. ห้องน้ำขนาดเล็กก็แต่งแบบมินิมอลได้ เลือกใช้กระเบื้องผนังและพื้นลายเดียวกันทั้งหมด สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างเรียบง่าย ลงตัว 3. 4. 5. เลือกใช้กระเบื้องผนังสองแบบ สร้างมิติให้กับห้องน้ำได้มากขึ้น 6. พื้นหินขัดกำลังกลับเข้ามาได้รับความนิยมอีกครั้ง หากคุณต้องการให้ห้องน้ำมีความน่าสนใจ เลือกใช้พื้นหินขัด กระเบื้องลายหินขัด ก็ทำให้ห้องน้ำดูน่าสนใจมากขึ้น 7. 8. การใช้กระเบื้องขาวกับยาแนวสีดำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแต่งห้องน้ำให้ดูอาร์ตๆ น่าสนใจทีเดียว 9. ทองเหลือง เป็นอีกหนึ่งสีที่ตัดเข้ากับสีขาวได้อย่างดี การใช้หัวฝักบัว หัวก็อกน้ำทองเหลือง จะทำให้ห้องน้ำมินิมอลดูหรูหราขึ้นมาได้อีกด้วย 10. Texture ของกระเบื้องในห้องน้ำ […]

สรุปบทเรียนลงทุนในอสังหาฯ จาก ดร.นิเวศน์ นักลงทุน VI ชั้นแนวหน้าของไทย

ชื่อของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า (Value Investors) โดย ดร.นิเวศน์ได้เขียนบล็อกบทความชื่อ “Best & Worst Investments” แชร์ประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งของบทความเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคน วันนี้บ้านไฟน์เดอร์ จึงขอหยิบยกข้อคิดจาก ดร.นิเวศน์ มาแชร์กัน สรุปบทเรียนลงทุนในอสังหาฯ จาก ดร.นิเวศน์ นักลงทุน VI ชั้นแนวหน้าของไทย การลงทุนที่ดีที่สุด การลงทุนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของ ดร.นิเวศน์ ไม่ได้วัดแค่ที่ผลตอบแทนด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้ด้วย ซึ่งการลงทุนที่ดีที่สุด สำหรับ ดร.นิเวศน์ นอกจากเรื่องของ การลงทุนในการศึกษา และ การลงทุนในหุ้นซุปเปอร์สต็อก (หุ้นกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่) สมัยเมื่อหลายปีก่อน ดร.นิเวศน์ก็ยกเอาการลงทุนใน “บ้าน” เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดตัวที่สาม การลงทุนที่ “ดีที่สุด” ตัวที่สามก็คือ การลงทุนสร้าง “บ้าน” ที่มี Facility หรือสิ่งอำนวยประโยชน์พร้อม เช่น มีที่ออกกำลังกาย มีห้องบันเทิงและมีสวนอยู่ในบริเวณบ้าน […]

ส่องผังเมืองใหม่ ปักหมุดทำเลทองร้านค้า

ผังเมืองใหม่ของกรุงเทพฯ ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และสำนักผังเมืองประจำเมืองหลวงของเรากำลังเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการที่ผังเมืองใหม่ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมทางน้ำและที่ดินแนวรถไฟฟ้าใหม่ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย การปล่อยเช่าบ้าน เช่าคอนโด หรือเช่าอาคารพาณิชย์ รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจอีกทอดหนึ่ง และนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ไม่พลาดทำเลทองสำหรับสร้างและต่อยอดกิจการ ส่องผังเมืองใหม่ ปักหมุดทำเลทองร้านค้า ผังเมืองคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ผังเมือง หรือ City Plan ในภาษาอังกฤษ คือ แผนผังที่ได้รับการจัดวางทางภาพโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และโครงการที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้จัดทำหลักคือสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอื่น กรมโยธาธิการและสำนักผังเมืองที่ดูแลจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีผลต่อการจัดโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม สีในผังเมืองและความหมายของสี จากรูปภาพผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในข้างต้น จะเห็นว่ามีการใช้ระบบสีในการแบ่งประเภทที่ดิน โดยมี 9 สีสำหรับที่ดิน 6 ประเภท และแต่ละสีมีความหมายดังนี้ 1. สีน้ำตาล สีส้ม และสีเหลือง หมายถึง ที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยพื้นที่สีน้ำตาลมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นที่สุด และสีเหลืองมีน้อยที่สุด 2. […]

ข้อพึงระวังก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เพราะใช้เงินน้อย มีสภาพคล่องสูง และที่สำคัญคือให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทางเลือกลงทุนลักษณะอื่น ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการระดมทุนจากคนจำนวนมาก ผ่านการขายหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินก้อนใหญ่ในมาให้มืออาชีพไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทน โดยเมื่อเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทั้งกองทุน ก็จะนำหน่วยลงทุนเหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องคล้ายหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบอายุได้ ข้อพึงระวังก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปกติแล้วกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขายให้ประชาชนทั่วไป สามารถทำได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือรูปแบบแรกเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาจง (Specific Property Fund : SPR) โดยระบุไว้ชัดเจนหรือเจาะจงตั้งแต่ต้นเลยว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใด ซึ่งกองทุนเท่าที่เปิดขายกันมามักเป็นกองทุนรูปแบบนี้เป็นสำคัญ และรูปแบบที่สองจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง (Non-Specific Property Fund : NPR) คือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะนำเงินไปลงทุนในโครงการไหนเพียงแต่กำหนดประเภทของอสังหาริมทรัพย์และทำเลที่ตั้ง ที่จะซื้อหรือเช่าไว้กว้างๆ เท่านั้น ทางการเงินแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวอยู่มากมายหลายประการด้วยกัน ทั้งนี้จุดเด่นสำคัญๆ ก็คือ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐในการยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการลงทุนผ่านช่องทางนี้จึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีว่าการลงทุนทั่วไป 2. ด้วยเหตุที่ทางการกำหนดให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิทุกปีให้กับนักลงทุน ดังนั้นการลงทุนรูปแบบนี้จึงมักมีรายได้ประจำในรูปเงินปันผลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ 3. ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความโน้มเอียงที่จะขึ้นอยู่กับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เหมือนหลักทรัพย์อื่นๆ […]

แบบห้องเช่า 3 แบบ เลือกอย่างไร ห้องเช่าแต่ละแบบ แตกต่างกันอย่างไร

หากใครที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ไกลจากที่ทำงานมาก ต้องพบเจอปัญหาที่ตามมาทุกวัน การหาห้องเช่าใใกล้ที่ทำงานถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากเรื่องทำเลที่ตั้งของห้องเช่า ราคาห้องเช่าที่เหมาะสมกับแต่ละคนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูให้ดีก่อนจะเช่าคือเรื่องของสัญญาเช่าเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาเซอร์ไพรส์ภายหลังก็คือ ประเภทของห้องเช่า หรือแบบห้องเช่า เนื่องจากการหาห้องเช่าแต่ละพื้นที่ ก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้เช่าจะต้องทำความเข้าใจ เพราะแบบห้องเช่าต่าง ๆ จะไปขึ้นอยู่กับงบประมาณในการเช่าด้วย แบบห้องเช่า 3 แบบ เลือกอย่างไร ห้องเช่าแต่ละแบบ แตกต่างกันอย่างไร แบบห้องเช่า มีทั้งหมดกี่แบบ ห้องเช่าส่วนใหญ่จะถูกแบ่งประเภทออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกัน คือ 1.ห้องเช่าที่มีเฟอร์นิเจอร์แบบ Fully Fitted 2.ห้องเช่าแบบมีเฟอร์นิเจอร์ Fully Furnished 3.ห้องเปล่า ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าหาห้องเช่าที่อยู่บนทำเลเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันที่จำนวนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง หรือห้องเปล่าที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลย ราคาค่าเช่าก็ย่อมมีความแตกต่างกันและสิ่งที่ระบุในสัญญาเช่าก็จะแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นผู้เช่าจะต้องดูให้ดีก่อนลงมือเช่า ซึ่งทั้งนี้เองห้องเช่าทั้ง 3 ประเภทจะเป็นอย่างไรแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูกัน ห้องชุดแบบ Fully Fitted คือแบบห้องเช่าที่มีการมอบเฟอร์นิเจอร์ให้เพียงบางส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน หลัก ๆ ที่ห้องชุดหนึ่งห้องควรจะมี อาทิ เคาน์เตอร์ครัว สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า ซึ่งเราจะหาห้องเช่าแบบนี้ได้จากการเช่าห้องชุดภายในคอนโดฯ […]

พิจารณาอย่างไรเพื่อเจอ อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร ที่ถูกใจ

การดำรงชีวิตของเราประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ที่เกี่ยวพันกับ อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่ง 1 ใน 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตก็คือกลุ่มของที่พักอาศัย ปัจจุบันเราจะพบว่ามีที่พักอาศัยหลากหลายแบบถูกก่อสร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้นไปตามจำนวนประชากรและกำลังทรัพย์ที่จะซื้อขายได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว ห้องแถว สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แม้จะมีจุดประสงค์มาเพื่อให้บุคคลพักอาศัย แต่ก็มีสิ่งปลูกสร้างอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าซึ่งจะมีจุดประสงค์ที่แตกแขนงออกไปจากการเป็นที่พักอาศัยอยู่มาก และในโอกาสนี้ก็จะพาท่านไปทำความรู้จักสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น พิจารณาอย่างไรเพื่อเจอ อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร ที่ถูกใจ จุดประสงค์ของการเปิด หากท่านได้เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือเปิดหน้า Social Media ขึ้นมาก็จะพบการลงประกาศอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายคนอาจจะไม่สนใจรายละเอียดว่าจริง ๆ แล้วอาคารลักษณะนี้แตกต่างจากอาคารแบบอื่นอย่างไร จึงขอถือโอกาสมาขยายความข้อมูลเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการเลือกเช่าหรือซื้ออาคารเหล่านี้ในอนาคตต่อไป ในความที่เป็นอาคารพาณิชย์นั้นโดยรวมจะมีจุดประสงค์เพื่อการทำธุรกิจ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขาย หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ พื้นที่ตั้งมักจะอยู่ใกล้แหล่งรวมตัวของประชากร ซึ่งอาคารประเภทนี้จะมีหลากหลายรูปลักษณ์ตามแต่พื้นที่การปลูกสร้างจะเอื้ออำนวย โดยที่มักพบกันอย่างทั่วไปก็จะเป็นตึกสำนักงานของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นกลุ่มอาคารที่สามารถบรรจุเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็ได้เช่นกัน ลักษณะอาคารพาณิชย์ที่คนจะตัดสินใจเช่าหรือซื้อได้ง่าย แม้ว่าจะมีกลุ่มอาคารพาณิชย์ให้ซื้อขายในระบบอสังหาริมทรัพย์มากมาย แต่ก็ใช่ว่าทุกอาคารที่เปิดให้ซื้อขายนั้นจะเป็นที่ถูกตาต้องใจไปเสียทั้งหมด เพราะแต่ละที่ตั้งก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรูปแบบที่เมื่อต้องเปรียบเทียบหลายตัวเลือกแล้วมักจะซื้อขายได้ง่ายกว่า โดยผู้ซื้อหรือผู้เช่าเองจะอาศัยปัจจัยหลายอย่างนำมาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ – […]