Tag Archives: พื้นที่ให้เช่าพระราม 2

ส่องผังเมืองใหม่ ปักหมุดทำเลทองร้านค้า

ผังเมืองใหม่ของกรุงเทพฯ ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และสำนักผังเมืองประจำเมืองหลวงของเรากำลังเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการที่ผังเมืองใหม่ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมทางน้ำและที่ดินแนวรถไฟฟ้าใหม่ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย การปล่อยเช่าบ้าน เช่าคอนโด หรือเช่าอาคารพาณิชย์ รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจอีกทอดหนึ่ง และนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ไม่พลาดทำเลทองสำหรับสร้างและต่อยอดกิจการ ส่องผังเมืองใหม่ ปักหมุดทำเลทองร้านค้า ผังเมืองคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ผังเมือง หรือ City Plan ในภาษาอังกฤษ คือ แผนผังที่ได้รับการจัดวางทางภาพโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และโครงการที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้จัดทำหลักคือสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอื่น กรมโยธาธิการและสำนักผังเมืองที่ดูแลจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีผลต่อการจัดโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม สีในผังเมืองและความหมายของสี จากรูปภาพผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในข้างต้น จะเห็นว่ามีการใช้ระบบสีในการแบ่งประเภทที่ดิน โดยมี 9 สีสำหรับที่ดิน 6 ประเภท และแต่ละสีมีความหมายดังนี้ 1. สีน้ำตาล สีส้ม และสีเหลือง หมายถึง ที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยพื้นที่สีน้ำตาลมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นที่สุด และสีเหลืองมีน้อยที่สุด 2. […]

ข้อพึงระวังก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เพราะใช้เงินน้อย มีสภาพคล่องสูง และที่สำคัญคือให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทางเลือกลงทุนลักษณะอื่น ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการระดมทุนจากคนจำนวนมาก ผ่านการขายหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินก้อนใหญ่ในมาให้มืออาชีพไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทน โดยเมื่อเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทั้งกองทุน ก็จะนำหน่วยลงทุนเหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องคล้ายหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบอายุได้ ข้อพึงระวังก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปกติแล้วกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขายให้ประชาชนทั่วไป สามารถทำได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือรูปแบบแรกเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาจง (Specific Property Fund : SPR) โดยระบุไว้ชัดเจนหรือเจาะจงตั้งแต่ต้นเลยว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใด ซึ่งกองทุนเท่าที่เปิดขายกันมามักเป็นกองทุนรูปแบบนี้เป็นสำคัญ และรูปแบบที่สองจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง (Non-Specific Property Fund : NPR) คือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะนำเงินไปลงทุนในโครงการไหนเพียงแต่กำหนดประเภทของอสังหาริมทรัพย์และทำเลที่ตั้ง ที่จะซื้อหรือเช่าไว้กว้างๆ เท่านั้น ทางการเงินแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวอยู่มากมายหลายประการด้วยกัน ทั้งนี้จุดเด่นสำคัญๆ ก็คือ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐในการยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการลงทุนผ่านช่องทางนี้จึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีว่าการลงทุนทั่วไป 2. ด้วยเหตุที่ทางการกำหนดให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิทุกปีให้กับนักลงทุน ดังนั้นการลงทุนรูปแบบนี้จึงมักมีรายได้ประจำในรูปเงินปันผลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ 3. ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความโน้มเอียงที่จะขึ้นอยู่กับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เหมือนหลักทรัพย์อื่นๆ […]

ให้เช่าออฟฟิศ สำนักงานใกล้เซ็นทรัลพระราม2 อีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณควรมีไว้ครอบครอง

การจัดตั้งสำนักงานหรือออฟฟิศ เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ต้นทุนสูงมากในการเริ่มต้น แต่การจะลงทุนด้วยเงินที่มหาศาลขนาดนั้นได้อย่างคุ้มค่า คุณจำเป็นต้องเลือกพื้นที่ทำเลที่ดี สอดรับตามหลักฮวงจุ้ย ไปจนถึงหลักการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช่าประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ยิ่งในยุคปัจจุบันเหล่าบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างมองหาสถานที่ ที่จะช่วยตอบโจทย์ความสะดวกสบายและมีโอกาสดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า และแน่นอนว่า จังหวัดยอดฮิตสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจ Startup หรือ SME ซึ่งมีการจัดแบ่งโซนเป็นย่านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่แตกต่างกันไป สถานที่ที่คุณควรครอบครองมากที่สุด ก็คือ ย่านบางขุนเทียน ให้เช่าออฟฟิศ สำนักงานใกล้เซ็นทรัลพระราม2 ศูนย์กลางความเจริญและการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ให้เช่าออฟฟิศ สำนักงานใกล้เซ็นทรัลพระราม2 อีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณควรมีไว้ครอบครอง ให้เช่าออฟฟิศ สำนักงานใกล้เซ็นทรัลพระราม2 คุ้มค่าที่คุณควรมไว้ครอบครอง ก่อนที่เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราคา ทำเล สำหรับสถานที่ให้เช่าออฟฟิศ สำนักงานใกล้เซ็นทรัลพระราม2 เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า ทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงได้รับความนิยมอันดับสูงสุด พระราม 2 เป็นทำเลที่เรียกได้ว่า เป็นยุคทองแห่งอนาคตที่อยู่ใกล้ศูนย์เศรษฐกิจมากที่สุด ทำให้มีโอกาสในการเติบโตสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรไปมา แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงศูนย์การค้าชั้นนำ เช่น บิ๊กซีพระราม 2 เทสโก้โลตัสพระราม 2 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ฯลฯ ทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดผู้คนมากหน้าหลายตาที่มีความชื่นชอบแตกต่างกันไปได้เป็นอย่างดี เซ็นทรัลพลาซาพระราม […]

มารู้จักกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อหากำไรให้กับตนเอง เป็นสถานที่ทำธุรกิจซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โดยจะถูกซื้อหลังจากพัฒนาโครงการในทันที หรือบางคนอาจจะทำการเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี อยู่ที่ความต้องการในการเช่าของผู้ประกอบการคนนั้น ๆ ในบทความจะมากล่าวถึงการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้ได้รู้จัก รวมถึงอสังหาริมทรัพย์น่าเช่าว่ามีที่ใดบ้าง มารู้จักกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ คืออะไร ? อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เป็นสถานที่สำหรับการทำธุรกิจซึ่งมีทั้งการเช่าและการขาย โดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เมื่ออสังหาริมทรัพย์ถูกซื้อนั่นหมายความว่ามีผู้พัฒนาโครงการนี้มาแล้ว หรือถ้าหากทำการ เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ก็สามารถเช่าได้หลายราคา มีรายละเอียดสัญญาการเช่าอย่างชัดเจนระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยทุกแห่งจะต้องถูกจดทะเบียนแล้วเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงการแบ่งเขตแดนและอำนาจของตนเอง สามารถแบ่งออกได้หลายโซนด้วยกันแต่ละโซนจะทำธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างกัน หากเป็นโซนอุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย จะมีการทำเครื่องหมายในแผนที่เมืองอย่างชัดเจน ถ้าธุรกิจใดที่เสนอไปนั้นมีความชัดเจนของพื้นที่ก็จะถูกอนุญาตให้ดำเนินการขายได้ต่อไป ในเมืองมักจะแบ่งเขตแดนด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งของธุรกิจที่ดินและเจ้าบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จะอยู่ในย่านใจกลางเมืองที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่มีจุดประสงค์ในการใช้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือบางแห่งเป็นย่านช้อปปิ้งกลางเมืองอันเป็นแหล่งอาหารและเครื่องใช้ เครื่องประดับ รวมถึงของใช้อื่น ๆ ในเมืองจึงถูกเรียกได้เป็นศูนย์รวมของความเจริญในจังหวัดนั้น ๆ เลยก็ว่าได้ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่น่าลงทุน ในปัจจุบันมีการสำรวจเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือทำการซื้อขาย โดยมีจุดประสงค์ในการลงทุน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ประเภท แต่ละประเภทนั้นต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน ความเหมาะสมในการลงทุนจึงแตกต่างกันด้วย โดยจะสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินเปล่า เป็นที่ดินเกษตรกรรมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในโซนพาณิชย์ ราคาการเช่าจะถูก แต่ในอนาคตจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อที่ดินทางการเกษตรถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ […]

ให้เช่าสำนักงานย่านพระราม2บางขุนเทียน ราคาดี ทำเลโดน

กรุงเทพฯ เป็นย่านธุรกิจที่มีทำเลทองน่าลงทุนสำหรับคนยุคใหม่มากที่สุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมืองแบบชนิดที่เรียกว่า ลงทุนครั้งเดียวจะได้กำไรตลอดไป เพราะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจับตามองและแสวงหาโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยับขยายธุรกิจของตัวเองให้กลายเป็นที่รู้จัก โดยการจัดสรรราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ทำเล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ๆ ได้แก่ หมอชิต พหลโยธิน ลาดพร้าว ราชเทวี อโศก – รัชดา สาทร และที่ขาดไม่ได้ คือ ให้เช่าสำนักงาน “ย่านพระราม 2 บางขุนเทียน สถานที่นี้ได้รับความนิยมสูงในมุมมองของนักลงทุน แต่หากคุณยังไม่รู้ว่า ทำไมถึงควรเลือกเราจะพาคุณไปข้อสงสัยในส่วนนี้ให้มากขึ้น สำนักงานย่านพระราม2บางขุนเทียน  ให้เช่าสำนักงานย่านพระราม2บางขุนเทียน ราคาดี ทำเลโดน ทำไมพื้นที่ให้เช่าสำนักงาน “ย่านพระราม 2 บางขุนเทียนถึงได้รับความนิยม เมื่อพูดถึงให้เช่าสำนักงาน “ย่านพระราม 2 บางขุนเทียน เป็นทำเลใกล้กรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีให้เช่าสำนักงานหลากหลายรายการในราคาที่สามารถจับต้องได้ แต่ได้ทำเลคุณภาพคับแก้ว ใกล้กับศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระราม 2 ตลาดมหาชัย บิ๊กซีพระราม 2 การเดินทางก็ง่ายแสนง่าย ไม่ว่าจะรถโดยสารหรือรถส่วนตัว รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณได้ไปพักผ่อนหย่อนใจ […]

เปิดธุรกิจกับ สำนักงานให้เช่า ยังจำเป็นหรือไม่ในยุคโควิด – 19

ถ้าพูดถึง WORK FROM HOME (WFH) หรือการทำงานจากที่บ้าน ในอดีตคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หรือจำกัดอยู่เพียงแค่อาชีพไม่กี่อาชีพเท่านั้น แต่สำหรับนี้ปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในระยะเวลาอันสั้น เชื่อมต่อกันได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ จึงทำให้หลาย ๆ คนเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าต้องการเปิดธุรกิจ การเช่าสำนักงานให้เช่ายังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคโควิด – 19 และในอนาคตสืบต่อไป ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาชี้แจงให้คุณเห็นถึงในแง่มุม ของความจำเป็นในการมีสำนักงานออฟฟิศเป็นของตนเองกัน เปิดธุรกิจกับ สำนักงานให้เช่า ยังจำเป็นหรือไม่ในยุคโควิด – 19 ทำไมถึงต้องเช่า สำนักงานให้เช่า ในเมื่อทำงานจากระยะไกลได้เหมือนกัน? จากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นว่า มีการทำงานจำนวนมากที่ทำจากที่บ้านได้ และพนักงานบางคนพบว่า พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากที่บ้าน และเพลิดเพลินไปกับอิสระจากตารางงานที่ผ่อนคลายมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็มีข้อจำกัดบางประการ ที่หลาย ๆ คนอาจไม่ทราบมาก่อน ในระบบเศรษฐกิจที่มีความรู้ ความสำเร็จขององค์กรจะยังคงขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้า และการทำงานร่วมกัน โดยการมีสถานที่ทำงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ผู้คนตระหนักถึงการมีอยู่ของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้การทำงานในสำนักงาน ก็ยังมีบทบาทสำคัญ ในการให้โอกาสการเรียนรู้แก่พนักงานที่มีอายุน้อย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพ อาจมีความปรารถนาที่จะได้ทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ เพราะมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมาก รวมทั้งการตักตวงประสบการณ์และชีวิตทางสังคม การเช่าสำนักงานให้เช่าจึงสามารถตอบโจทย์กับ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างหลากหลาย […]

รวมเว็บไซต์สำหรับหาข้อมูล สำนักงาน ให้ เช่า พระราม 2 ได้แบบง่าย ๆ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้การทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ใครหลาย ๆ คนเลือกที่จะทำกัน เนื่องจากได้เป็นนายตัวเอง ไม่ต้องรอรับเงินเดือน หรือทนกับสภาพออฟฟิศที่ไม่น่าอภิรมย์นัก การเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองสามารถทำให้เราใส่ความคิด และความต้องการของตัวเองเข้าไปด้วยได้อย่างเต็มที่ แต่ในการทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เงินในการลงทุนมากทีเดียว เพราะมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่ต้องจ่าย อีกทั้งในเรื่องของสำนักงานที่จะใช้เป็นบริษัทนั้นถ้าจะสร้างเองก็คงใช้เงินเยอะมาก การเช่าสำนักงานจึงตอบโจทย์มากกว่าในยุคนี้ ซึ่งในตอนนี้การหาสำนักงานให้เช่าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีเว็บไซต์มากมายที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับด้านนี้ ในการค้นหาสำนักงาน ให้ เช่า พระราม 2 ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้บนเว็บไซต์เหล่านี้เช่นกัน รวมเว็บไซต์สำหรับหาข้อมูล สำนักงาน ให้ เช่า พระราม 2 ได้แบบง่าย ๆ เว็บไซต์ที่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน ให้ เช่า พระราม 2 ได้ง่าย ๆ 1. เว็บไซต์ thaihometown thaihometown เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้าอิสระ ที่จะให้บริการในเรื่องของการฝากประกาศขาย/ให้เช่า โดยบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อีกทั้งที่เว็บไซต์ของเรายังให้บริการด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ทุกประเภท และทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงสำนักงาน ให้ เช่า […]

สำนักงานให้เช่าพระราม2 จะมีสำนักงานใดบ้าง มาดูกัน

สำนักที่ให้เช่าในบริเวณพระราม 2 มีอยู่หลายสำนักให้เลือกซึ่งแต่ละแห่งก็มีรูปแบบการใช้งานและราคาที่แตกต่างกัน ในบริเวณพระราม 2 เรียกได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ถึงธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย ในบทความจะมากล่าวถึง สำนักงานให้เช่าพระราม2 ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาให้เลือกแบบคร่าว ๆ ว่ามีสำนักงานใดบ้าง สำนักงานให้เช่าพระราม2 จะมีสำนักงานใดบ้าง มาดูกัน ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานให้เช่าพระราม2 สำหรับสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตพระราม 2 ซึ่งมี สำนักงานให้เช่าพระราม2 อยู่หลายแห่งด้วยกัน โดยจะสามารถกล่าวได้อย่างคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 1. สำนักงานให้เช่าพระราม2 โกดังพร้อมสำนักงาน 3 ชั้น มีพื้นที่ดินจำนวน 200 ตารางวา และมีพื้นที่สำหรับใช้สอยจำนวน 546 ตารางเมตร อยู่บริเวณซอย 4 ถนนพระราม 2 รายละเอียดของสำนักงาน มีดังนี้ -เป็นโกดังให้เช่า พร้อมกับสำนักงานที่สร้างใหม่ 3 ชั้น อยู่ซอย 4 พระราม 2 -พื้นที่สำหรับใช้งาน 546 ตารางเมตร […]

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมากกว่าออฟฟิศให้เช่า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบแบบวงกว้างทั่วทั้งโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานให้เช่าหรือออฟฟิศให้เช่าในปี 2021 มีการคาดว่าจะมีการชะลอตัวลง เพราะผลกระทบจากโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทำให้กิจการต่างๆ ของบริษัทถูกปิดตัวลง รวมถึงธุรกิจที่เปิดใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน อีกทั้ง นับตั้งแต่มีโควิด-19 ทำให้กระแสการทำงานแบบ work from home ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้น และจากผลสำรวจ พบว่า บางบริษัทมีแนวโน้มที่จะให้พนักงานใช้รูปแบบการทำงานแบบ work from home อย่างต่อเนื่องแม้จะมีมาตรการคลายล็อคดาวน์แล้วก็ตาม จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้พื้นที่ออฟฟิศให้เช่านับจากนี้ไปอาจจะไม่สามารถเติบโตได้มากอย่างแต่ก่อน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออฟฟิศให้เช่าต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ ที่ออฟฟิศให้เช่าเพื่อการทำงานไม่ใช่รูปแบบเดิม ๆ แต่ออฟฟิศให้เช่าต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ Flexible Space ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบออฟฟิศการทำงานที่ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานในอนาคต ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจออฟฟิศให้เช่าครั้งใหญ่เลยก็ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมากกว่าออฟฟิศให้เช่า จากการสำรวจจากหลายประเทศทั่วโลก พบว่า เทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ที่พนักงานออฟฟิศต้องการ ก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่สามารถทำงานทั้งจากบ้านและออฟฟิศได้ เพราะการทำงานลักษณะแบบนี้เป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการการทำงานในอนาคตมากขึ้นที่เน้นความแปลกใหม่ขององค์กรและความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจออฟฟิศให้เช่าต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่หลังยุคโควิด -19 ซึ่งพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิด การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะทำงานประจำอีกต่อไป ห้องประชุมที่สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รองรับการประชุมที่สำนักงานและผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งสำคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบออฟฟิศให้เช่าให้เป็น Flexible Space ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน เพิ่มความคล่องตัวและมีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ใช่เป็นการทำงานที่โต๊ะทำงานประจำ นั่งทำงานนานๆ ที่โต๊ะแบบเดิม หรืออาจพูดได้ว่าออฟฟิศให้เช่าที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ […]

สร้างมูลค่าจากที่ดินเปล่าสู่เงิน ด้วยธุรกิจที่จอดรถ

ธุรกิจลานจอดรถ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หน้าสนใจ สามารถสร้างรายได้ได้มากมาย จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมในประเทศไทย ปี 2564 มีทั้งหมด 42,048,258 คัน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ การเปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นที่จอดรถ เพื่อสร้างรายได้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในการลงทุนทำเป็นธุรกิจอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลที่ว่าการลงทุนในที่จอดรถใช้เงินลงทุนไม่มาก เมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ หากมีที่ดินอยู่แล้ว ทำเลที่ตั้งใกล้กับระบบขนส่งมวลชน เช่นที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า แม้มีพื้นที่ไม่เยอะมากหากรถสามารถจอดได้ตั้งแต่ 1-2 คัน ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสูง และยังสามารถสร้างรายได้จากการทำที่สำหรับจอดรถได้อีกด้วย แต่ธุรกิจที่จอดรถนั้นพอลงมือทำจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เราจะมาแชร์แนวทางการทำธุรกิจที่จอดให้รุ่งไม่ร่วง ดังนี้ สร้างมูลค่าจากที่ดินเปล่าสู่เงิน ด้วยธุรกิจที่จอดรถ 1. ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี จุดจอดรถที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองเสมอไป โดยสามารถเป็นชานเมือง ในพื้นที่ที่ใกล้จุดรับส่งของระบบขนส่งมวลชน พื้นที่รถไฟฟ้าใกล้คอนโดนั้นไม่ใช่ทำเลที่ดีนักเนื่องจากกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดสามารถมีที่จอดรถได้แบบสบายๆ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลานจอดรถนี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณไกลจากชานเมืองและจำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อทำงานจึงมักจะนิยมจอดรถในบริเวณแถบชานเมือง เช่นบริเวณ Airport Link จอดรถบริเวณนี้ แล้วนั่ง airport link ต่อไปยังในตัวเมือง นอกจากนี้ทำเลที่ดีอีกที่คือบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้ามีออฟฟิศและกลุ่มพนักงานต่างๆมากมายที่ไม่สามารถจอดรถในบริเวณของห้างสรรพสินค้าได้เป็นเวลานาน เนื่องจากมีราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การจอดรถในพื้นที่ลานจอดรถข้างนอกจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าต่อกลุ่มคนเหล่านี้ 2. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ เนื่องจากธุรกิจลานจอดรถเป็นเหมือนจุดฝากรถของลูกค้านั่นหมายความว่ารถควรได้รับความปลอดภัยและการปกป้องมากกว่าการจอดตามพื้นที่ข้างถนนเพราะการที่ลูกค้าเลือกเข้ามาจอดในลานจอดรถแสดงว่าลูกค้ายอมใช้จ่ายแลกมาเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง ธุรกิจลานจอดรถที่ดีจึงควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่นกล้องวงจรปิด […]