ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal

ความจำเจอีกหนึ่งที่สร้างสภาวะ burn outหรือภาวะหมดไฟในการทำงานของหนุ่มสาวพนักงานออฟฟิศก็คือรูปแบบการทำงานที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคารสำนักงาน การทานอาหารร้านๆเดิมในโครงการหรือการเบียดเสียดกับผู้คนเพื่อขึ้นลิฟต์ไปอีกหลายสิบชั้นเพื่อให้ทันเวลาเข้างานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมข้างๆออฟฟิศที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ภาพอาคารหรือตึกสูงๆ ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ไม่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่เมื่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาสภาพการทำงานจึงไม่ตอบโจทย์ทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าที่ต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าผู้ประกอบจึงเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าแบบไฮบริด ก็คือ มีการใช้พื้นที่ในสำนักงานอยู่แต่จะมีการควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับการทำงานระยะไกลเพื่ออำนายความสะดวกและสร้าความคล่องตัวให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น

ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal

ืnew normal

จึงเป็นที่มาของการเกิดโครงการ Summer Lasalle

ออฟฟิศให้เช่ารูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal

ืnew normal

โครงการ Summer Lasalle เป็นโครงการที่นำเสนอออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่ต่างจากออฟฟิศให้เช่าแบบเดิมที่เป็นแบบตึกสูงโดยออฟฟิศให้เช่าแบบไหม้นี้จะเน้นไปที่การเป็นอาคารแบบ low rise มีพื้นที่สีเขียวกว่า45 % ทำให้ผู้ที่มาเช่าออฟฟิศสามารถซึมซับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวเป็น Office in Park และที่สำคัญคือยังเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ผู้เช่าเองนั้นสามารถ customizeพื้นที่ของตัวเองได้ รวมไปถึงการที่มี Concept Office Campusที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อธุรกิจที่มี requirement ที่ออฟฟิศให้เช่าแบบตึกสูงไม่สามารถทำได้ เช่น เรื่องแอร์ที่ผู้เช่าสามารถเปิดปิดเองได้หรือธุรกิจที่ต้องการหาออฟฟิศให้เช่าที่สามารถทำการทดลองต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการ ทดสอบเรื่องกลิ่น เรื่องอาหาร และการใช้ Solar cell rooftop
ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในออฟฟิศอีกด้วยอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ออฟฟิศให้เช่าแบบ ได้รับความนิยม ก็คือการมีพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมต่างๆมีทางเดินหรือทางจักรยานแทนการขับรถภายในโครงการนอกจากนี้ออฟฟิศให้เช่าภายใต้โครงการ Summer Lasalle ยังเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือรูปแบบภายในออฟฟิศได้อีกด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของพนักงารและต่อการดำเนินธุรกิจ ที่งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการทำงาน เพราะหากเจอสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้

ออฟฟิศให้เช่าภายใต้โครงการ Summer Lasalle

ืnew normal

ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างออฟฟิศให้เช่าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในยุค  ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปัจจัยสำคัญของการทำงานในยุคใหม่ก็คือการให้ความสำคัญไปที่พนักงานโดยมีการให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง (Employee-centric)เพราะธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้ในยุคนี้ต้องเอื้ออำนวยและสร้างความคล่องตัวการเติบโตของธุรกิจต้องสอดคล้องไปกับความสนใจ ความคาดหวังของพนักงานด้วยรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ไม่เคร่งครัดแบบแต่ก่อน
เพราะสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่นี้ก็คือในปัจจุบันคนทำงานมีความต้องการการทำงานที่หยืดหยุ่นและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม ที่จะต้องไปเจอกับความจำเจของรูปแบบการทำงานและออฟฟิศในรูปแบบเดิมๆ เป็นตึกสูง มีความแออัด เบียดเสียดกับผู้คนมากมายที่สำคัญคือหลายๆออฟฟิศไม่มีพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สีเขียวเลยจึงมีความคิดในการสร้างโครงการ Summer Lasalleที่ให้บริการออฟฟิศให้เช่าที่ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ทำงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นออฟฟิศให้เช่าที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของพนักงานพร้อมกับการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ให้กับบริษัทในเรื่องของค่าเชื่อที่ลูกลงแต่ได้พื้นที่ออฟฟิศที่ขนาดใหญ่และตรงตามความต้องการอีกด้วย

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *