สำนักงานให้เช่า ภายใต้แนวคิด Happy Workplace ต้องทำอย่างไร?

สร้างความสุขในการทำงานเริ่มต้นได้ตั้งแต่การออกแบบ สำนักงานให้เช่า หรือสถานที่ทำงานของคุณ เพราะความสุขในการทำงานคือสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีงานวิจัยมากมายยืนยันในเรื่องนี้ เช่น

– พนักงานที่มีความสุขจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

– พนักงานที่มีความสุขจะเต็มใจ และมีพลังในการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขถึง 65%

– พนักงานที่มีความสุขจะอยู่กับองค์กรได้นานกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุขถึง 4 เท่า

Happy Workplace

หลายองค์กรจึงเริ่มหาหนทางในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียด และความขัดแย้งภายในองค์กร รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานด้วย การออกแบบสำนักงานให้เช่าภายใต้แนวคิด Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข จึงกลายเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้

สำนักงานให้เช่า ภายใต้แนวคิด Happy Workplace ต้องทำอย่างไร?

Happy Workplace

การออกแบบสำนักงานให้เช่าภายใต้แนวคิด Happy Workplace นั้นเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายสำคัญอย่าง “คนทำงานในองค์กร” ทุกคนจะต้องมีความสุขกับการทำงานในทุก ๆ วัน ซึ่งการจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาหลายปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายนอก และสภาวะจิตใจของตัวเราเองด้วย ทั้งนี้ หนึ่งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานก็คือ สถานที่ทำงาน หรือสำนักงานนั่นเอง เพราะสำนักงานหรือออฟฟิศนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนวัยทำงานอย่างเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ พวกเขารวมถึงคุณจะมีความสุขในการทำงานมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบด้วย ผู้บริหารองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและจัดสรรพื้นที่ภายในสำนักงานให้เช่า ด้วยการออกแบบพื้นที่ทำงานภายใต้แนวคิด Happy Workplace ดังต่อไปนี้

ออกแบบสำนักงานให้เช่าภายใต้แนวคิด Happy Workplace ต้องทำอย่างไร?

Happy Workplace

1. สำนักงานให้เช่าต้องออกแบบพื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย

สำนักงานให้เช่าควรมีพื้นที่กว้างขวาง ไม่มีซอกหลืบจะยิ่งดี เพื่อความยืดหยุ่น ง่ายต่อการกำหนดพื้นที่ใช้งาน และสามารถตอบสนองเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้งาน เช่น ออกแบบพื้นที่ให้สามารถเป็นได้ทั้งห้องทำงาน และปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมได้เมื่อต้องการ เป็นต้น รวมไปถึงสามารถรองรับพนักงานที่อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้

2. ออกแบบให้มีพื้นที่ผ่อนคลายภายในสำนักงานให้เช่า

สำนักงานหรือออฟฟิศสมัยใหม่ มักไม่มีแค่พื้นที่ทำงานหรือประชุมเท่านั้น แต่ทว่าพื้นที่สำหรับการผ่อนคลาย และเติมพลังด้านบวกระหว่างทำงานกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่พบได้บ่อยในสำนักงานที่ให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร ยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google โดยพื้นที่ผ่อนคลายในสำนักงานให้เช่าที่ควรมี ได้แก่

– Collaboration Space : พื้นที่ส่วนกลางที่พนักงงานทุกคนสามารถพบปะ พูดคุย และทำงานร่วมกันได้ รวมไปถึงอาจออกแบบให้เป็นพื้นที่ต้อนรับลูกค้าหรือคู่ค้าไปในตัวได้ด้วย

– Inspiration Space : พื้นที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ อาจออกแบบเป็นมุมหนังสือ มีเกมเสริมสร้างความคิด รวมถึงการตกแต่งด้วยสีสันเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกต่อการทำงาน

– Relaxing Space : พื้นที่สำหรับผ่อนคลายสมอง ลดความตึงเครียดระหว่างทำงาน โดยอาจเป็นพื้นที่เล็ก ๆ มีเก้าอี้ที่นั่งสบาย เอนหลังได้ เห็นวิวปลอดโปร่งด้านนอก มีอุปกรณ์สันทนาการต่าง ๆ หรืออาจเป็นอุปกรณ์กีฬา โต๊ะปิงปอง มุมกาแฟ หรือ Snack Bar เป็นต้น ทำให้พื้นที่นี้พนักงานสามารถทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ เช่น ออกกำลังกาย เล่นปิงปอง ดื่มกาแฟ เป็นต้น

– Focus Space : พื้นที่แห่งสมาธิและความสงบ โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ทำงานที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สำหรับพนักงานที่ต้องการสมาธิในการคิด ไตร่ตรอง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาจเลือกบริเวณที่ไม่มีหรือมีผู้คนเดินผ่านน้อย หรืออาจกั้นเป็นพื้นที่เล็ก ๆ มีฉากกั้นลดการรบกวนจากเสียงและสภาวะแวดล้อมโดยรอบ

3. สร้างความรื่นรมย์ด้วยพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานให้เช่า

Happy Workplace

“งานวิจัยของ Biophilic Design พบว่า หากคนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะช่วยให้มีความสงบทางด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น” การออกแบบสำนักงานให้เช่าจึงต้องดึงเอาธรรมชาติเข้ามาช่วยในการสร้างความสุขและความรื่นรมย์ในการทำงาน เช่น การเลือกสำนักงานให้เช่าที่แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนหย่อมสำหรับนั่งพักผ่อน การตกแต่งภายในสำนักงานด้วยต้นไม้ หรือวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ทำให้รู้สึก Relex มากขึ้น

4. ออกแบบพื้นที่ภายในสำนักงานให้เช่าให้เปิดโล่งเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร

เพราะความสัมพันธ์ที่ดีของคนทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงาน เราจึงจำเป็นต้องออกแบบพื้นที่ทำงานให้เอื้อต่อการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทำงาน ด้วยการออกแบบให้พื้นที่เปิดโล่งเชื่อมหากันได้หมด เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ถ้าหากต้องการความเป็นสัดส่วน ก็สามารถใช้ชั้นวางของ ระแนงไม้หรือเหล็กโปร่ง ๆ มาช่วยกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนได้

5. เติมสีสันให้กับพื้นที่ทำงานภายในสำนักงานให้เช่าอย่างสร้างสรรค์

สีสันที่ใช้ตกแต่งสำนักงานนั้นส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น สีเหลืองช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงาน สีฟ้าหรือเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ สีส้มช่วยกระตุ้นพลังในการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่เลือกใช้สีของแบรนด์หรือบริษัทของตนเอง เพื่อตอกย้ำและสร้างภาพจำให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามการใช้สีในการตกแต่งพื้นที่ทำงานนั้นก็ต้องเลือกใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม อาจต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสีหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อจะได้เลือกสีที่เหมาะสมกับสำนักงานของเรา รวมถึงไม่เป็นมลพิษต่อสายตาของคนทำงานด้วย

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *