Category Archives: Uncategorized

5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่า

Before Start Investing, Financial Advice Instagram

เมื่อธุรกิจเติบโตมียอดขายมากขึ้น การขยายกิจการโดยจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ มากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะฉะนั้นโกดังให้เช่าจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเลือกเช่าโกดังก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ต้องพิจารณา โดยเฉพาะ 5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่าที่เรานำมาฝากวันนี้กัน 5 ข้อที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเริ่มเช่าโกดังให้เช่า 1. ข้อมูลสำคัญ ๆ ของโกดังให้เช่า ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ของโกดังให้เช่าแต่ละแห่งได้สะดวก แค่เพียงคลิกปลายนิ้วเท่านั้น ดูข้อมูลทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ราคาค่าเช่า รายละเอียดสัญญาการเช่า การต่อสัญญาเช่า การเลิกสัญญาเช่า ข้อตกลงเมื่อย้ายออกจากโกดังว่าต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการทำสัญญาเช่า เพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณสำหรับค่าเช่าเกินความจำเป็น 2. ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่า การเลือกโกดังให้เช่าไม่ควรมองข้ามเรื่องทำเลที่ตั้งอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเหมาะสมกับระบบการขนส่งสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตัวอย่างเช่นสินค้าขนส่งทางเรือก็ควรอยู่ใกล้กับท่าเรือหรือเดินทางไปท่าเรือได้สะดวก และอย่าลืมคำนึงถึงการเดินทางของพนักงานด้วยเช่นกัน ถ้าพนักงานเดินทางสะดวกก็จะช่วยให้พวกเขาร่วมงานกับเรายาวนานขึ้น ลดอัตราการหมุนเวียนพนักงาน 3. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโกดังให้เช่า อย่างที่เราเห็นกันว่าโกดังให้เช่ากับอาคารสำนักงานต่าง ๆ มีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานควรต้องมีเหมือนกัน เช่น ที่จอดรถสำหรับลูกค้าและพนักงาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขนส่งสาธารณะ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ถนนบริเวณโดยรอบ และควรพิจารณาตรวจสอบสภาพถนนให้ดี […]

7 คำถามต้องถามก่อนเช่า เมื่อเริ่มหาโกดังให้เช่า

การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในยุคที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการมองหาโกดังให้เช่าจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสนใจ ด้วยความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า แต่ควรมีหลักในการพิจารณาเพื่อให้ได้คุณสมบัติของโกดังที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจมากที่สุด โดยสอบถามผู้ให้เช่าขณะมองหาโกดังให้เช่าที่ถูกใจด้วย 7 คำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 7 คำถามต้องถามก่อนเช่า เมื่อเริ่มหาโกดังให้เช่า 1. พื้นที่ตรงนี้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร เป็นคำถามแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าว่าพื้นที่ของโกดังให้เช่านี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเป็นโกดังหรือคลังสินค้าหรือไม่ สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทั้งโกดังและโรงงานผลิตจะต้องมีใบอนุญาตและตั้งอยู่ในเขตโรงงานที่ถูกต้อง 2. ระดับความสูงของตัวอาคารคือเท่าไร การใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเพิ่มปริมาณพื้นที่ในพื้นที่ที่มีจำกัด นั่นคือการติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ของโกดังให้เช่าให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัว ดังนั้นผู้ประกอบการควรสอบถามเกี่ยวกับระดับความสูงของตัวอาคาร เพื่อนำมาคำนวณจำนวนชั้นในการจัดเก็บสินค้านั่นเอง 3.ตัวอาคารรับน้ำหนักต่อตารางเมตรได้เท่าไร โดยปกติพื้นตัวอาคารออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 2 – 5 ตัน ขึ้นอยู่กับการก่อสร้างออกแบบของแต่ละอาคาร เพราะฉะนั้นเมื่อทราบความสูงแล้วก็ควรถามเรื่องการรับน้ำหนักของตัวอาคารด้วยว่าออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้เท่าไรต่อตารางเมตร และอย่าลืมคำนึงถึงการติดตั้งชั้นวางสินค้าที่ต้องนำการรับน้ำหนักของพื้นอาคารไปคำนวณจำนวนชั้นวางด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นพื้นทรุด เป็นต้น 4. ขนาดกำลังไฟฟ้าเท่าไร เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องทราบก่อนตัดสินใจเช่าโกดังให้เช่าว่าเป็นกระแสไฟฟ้าแบบใด แบบ 1 เฟส หรือแบบ 3 เฟส ขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไร คิดอัตราค่าไฟฟ้าอย่างไร เนื่องจากโกดังหรือคลังสินค้าบางแห่งก็ต้องการใช้กำลังไฟสูง ๆ ในการใช้งานนั่นเอง 5. […]

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังให้เช่า

ในยุคที่โกดังให้เช่ากลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจและกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลัก ๆ เพียงไม่กี่ข้อนั่นคือความสะดวกสบาย รวดเร็ว และคล่องตัวต่อการโยกย้ายหรือขยายพื้นที่ รวมถึงประหยัดเงินทุนที่จะนำมาก่อสร้างอาคาร แต่ยังมีข้อควรรู้ในการทำความรู้จักกับโกดังให้เช่า เพื่อพิจารณาเลือกให้ตรงตามความต้องการหรือเหมาะสมที่สุด 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังให้เช่า 1. ลักษณะภาพรวมของโกดังให้เช่า หากพูดถึงความต้องการในการเช่าโกดังให้เช่าในประเทศไทย พบว่ามีอัตราการเช่าประมาณ 80 – 90% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 3.5 – 4 ล้านตารางเมตร ทั้งยังมีความต้องการพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจาก E-commerce ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นโกดังให้เช่าจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น Distribution Center สำหรับจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าหรือขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศได้อย่างสะดวก โดยปกติจะนิยมตั้งอยู่ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งบริเวณใกล้สนามบินและท่าเรือน้ำลึก 2. ค่าเช่าของโกดังให้เช่าในประเทศไทย ราคาค่าเช่าโกดังให้เช่าส่วนใหญ่จะคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่ของโกดังแห่งนั้นที่ตั้งอยู่ ยิ่งอยู่ใกล้กับแหล่งคมนาคมที่สะดวกสบายก็จะมีราคาค่าเช่าค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น เช่น อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ หรืออยู่ไม่ไกลจากท่าเรือคลองเตยอย่างเช่นบริเวณเขตลาดกระบัง บริเวณถนนบางนา – ตราด บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 3. รูปแบบของโกดังให้เช่า โกดังให้เช่าที่ให้บริการส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 500 – […]

5 สิ่งสำคัญที่โกดังให้เช่าที่ดีควรต้องมี

เมื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือการค้าขายช่องทางออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้โกดังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นให้รองรับกับออเดอร์จากลูกค้าอย่างเพียงพอ ดังนั้นการใช้บริการโกดังให้เช่าจึงเหมาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่กำลังเติบโตและกำลังมองหาสถานที่จัดเก็บสินค้าอย่างสะดวกสบายในเวลาอันรวดเร็ว เรามาดูกันว่า 5 สิ่งสำคัญที่โกดังให้เช่าที่ดีควรต้องมีอะไรบ้าง 5 สิ่งสำคัญที่โกดังให้เช่าที่ดีควรต้องมี 1. โกดังให้เช่ามีการจัดสรรพื้นที่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดวาง Layout หรือวางผังพื้นที่การใช้งานที่ดี นับว่าเป็นคุณสมบัติข้อแรกที่โกดังให้เช่าควรต้องมี เพื่อให้การทำงานในโกดังนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ควรสามารถจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้งานได้อย่างชัดเจน เช่น พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ส่วนสำนักงาน การเตรียมจัดส่ง และการรับสินค้า เป็นต้น จะช่วยให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 2. อาคารของโกดังให้เช่าได้มาตรฐาน แม้ว่าโกดังให้เช่าจะต้องมีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ก็ควรต้องได้มาตรฐานเรื่องการใช้งานด้วยเช่นกัน ตัวอาคารมีความสูงเพียงพอสำหรับการติดตั้งชั้นวางสินค้า เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะชั้นวางสินค้านั้นช่วยให้จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม ระดับความสูงของอาคารโกดังให้เช่าจึงมีความสำคัญต่อการใช้พื้นที่อาคารไม่น้อย นอกจากนี้โกดังให้เช่าควรได้รับการออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักตัวอาคาร 2 – 5 ตัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละอาคารว่าสินค้าที่นำมาจัดเก็บมีความหนักเบาไม่เท่ากัน ถ้าสินค้าของผู้ประกอบการมีน้ำหนักมาก แต่ตัวอาคารรับน้ำหนักได้น้อยก็เป็นการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ยิ่งจัดเก็บเกินกว่าน้ำหนักที่สามารถรับได้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 3. โกดังให้เช่าต้องมีความปลอดภัยสูง ข้อนี้นับว่าเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ทุกอาคารควรต้องมี ซึ่งรวมถึงโกดังให้เช่าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนใด ๆ ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนความปลอดภัย เหล็กกั้นเสา ราวกันตก เทปกันลื่น […]

ระบบรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีในสำนักงานให้เช่า

เมื่อผู้ประกอบการมองหาสำนักงานให้เช่าที่ตรงแล้วจะได้รับสิ่งที่ควรได้รับการอนุญาตในขั้นต้นๆ ต่อไปคือระบบสำหรับความต้องการที่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดที่จะช่วยให้คุณได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วย เช่น กันโปรดจำไว้ว่าจะต้องเกิดจากการทำงานหรือบุคคลภายนอก รวมถึงปกป้องธุรกิจเล็บได้อีกทางหนึ่งด้วย ลองใช้ระบบปฏิบัติการที่น่าจะอยู่ในสำนักงานให้เช่า กล้องวงจรปิดในสำนักงานให้เช่า กล้องวงจรปิด CCTV เป็นระบบปฏิบัติการที่คอยคอยตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมภายในสำนักงานที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน มีคำถามมากมายเกี่ยวกับคำตอบของบริษัทหรือทรานสเฟอร์ จึงมีนโยบายอธิบายถึงเรื่องการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ ระบบควบคุมการเข้าออกของสำนักงานให้เช่า เราคงเคยเห็นตามสำนักงานให้เช่าที่ต่าง ๆ ว่าพนักงานต้องใช้บัตร ป้าย หรือระบบ RFID ในการสร้างข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึง ทำให้สามารถควบคุมได้ว่าใครที่สามารถเข้าออกสำนักงานได้และใครที่ไม่สามารถเข้าออกได้ บางแห่งอาจใช้ข้อมูลรับรองแบบ Biometrics เช่น สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ระบบควบคุมการเข้าออกสำนักงานให้เช่าลักษณะนี้ ยังเป็นการเสริมความปลอดภัยที่เข้มข้นอีกชั้นหนึ่ง แตกต่างจากการใช้ระบบล็อกกุญแจที่สามารถหยิบหรือหักได้ง่าย เมื่อเลิกจ้างพนักงานแล้วก็สามารถอัปเดตได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบการล็อกใหม่เหมือนกับที่ล็อกกุญแจแบบดั้งเดิม ระบบการเตือนภัยในสำนักงานให้เช่า ตัวอย่างระบบการเตือนภัยในสำนักงานให้เช่าที่เราพบเห็นได้บ่อย ๆ โดยบริษัทจะต้องมีนโยบายหรือขั้นตอนการให้คำเตือนอย่างชัดเจนและมีความยุติธรรม คำเตือนด้านความปลอดภัย มักจะติดป้ายไว้ที่บริเวณอาจเป็นอันตราย เช่น เครื่องจักรหนักกำลังทำงาน พื้นที่เปียกระวังลื่น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บ คำเตือนด้านนโยบาย มักจะเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎของบริษัท เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง คำเตือนด้านกฎหมาย มักจะเป็นบทลงโทษกรณีที่พนักงานอาจกระทำความผิดที่ส่งผลทางด้านกฎหมายต่อบริษัท เพื่อป้องกันตนเองที่อาจจะเกิดการฟ้องร้องในอนาคตได้ ระบบรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกับระบบรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเท่าไร แต่เมื่อพูดถึงการปฏิบัติเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และข้อมูลการโจมตีทางดิจิทัลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย […]

5 แนวคิดตัดสินใจเร็ว ๆ ก่อนเลือกสำนักงานให้เช่าสำเร็จรูป

การเลือกเช่าออฟฟิศหรือสำนักงานสักที่หนึ่ง น่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่น้อยเมื่อกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ทำเลที่ตั้ง บรรยากาศโดยรอบ การเดินทางของพนักงานและลูกค้า เพราะคงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนออฟฟิศบ่อย ๆ แต่หากเป็นการมองหาสำนักงานให้เช่าแบบเร่งด่วน เรามี 5 แนวคิดสำหรับการตัดสินใจเบื้องต้นแบบเร็ว ๆ ถ้าเช็คลิสต์ครบ 5 ข้อดังนี้ก็พิจารณาได้เลย 5 แนวคิดตัดสินใจเร็ว ๆ ก่อนเลือกสำนักงานให้เช่าสำเร็จรูป 1. ทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่า ออฟฟิศหรือสำนักงานให้เช่าที่ตั้งอยู่ในทำเลดี ๆ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบคมนาคมและขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะตั้งอยู่ในย่านธุรกิจเอื้ออำนวยต่อการติดต่องานกับลูกค้าตลอดจนการนัดพบเพื่อประสานงาน ช่วยประหยัดทั้งเวลาที่ไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยและสิ้นเปลืองกับค่าเดินทาง 2. ราคาเช่าของสำนักงานให้เช่า โดยปกติราคาเช่าของสำนักงานให้เช่าจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก แต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้สะดวกสบายราบรื่นมากที่สุด ตลอดจนการตกแต่งสำนักงานให้มีความน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นควรพิจารณาแนวคิดตัดสินใจให้รอบคอบที่สุด เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและยังมีผลต่อปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวกับการทำงาน 3. การออกแบบสำนักงานให้เช่า พื้นที่ในสำนักงานให้เช่าควรได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันไม่แตกต่างจากการก่อสร้างสำนักงานตามปกติ ต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างครบครัน มีห้องทำงานเพียงพอกับจำนวนพนักงานแต่ละแผนก มีพื้นที่ส่วนกลางอเนกประสงค์ มีพื้นที่จอดรถเพียงพอสำหรับพนักงานและลูกค้าที่มาติดต่องาน บรรยากาศด้านในควรเหมาะกับการทำงาน โปร่ง โล่ง สบาย รู้สึกกระตุ้นไฟให้อยากทำงานมากขึ้น 4. ระบบกล้องวงจรปิด นอกจากเรื่องทำเลที่ตั้ง […]

สำนักงานให้เช่าเพื่อคนรุ่นใหม่ เช็คลิสต์ต้องมีอะไรบ้าง

ในยุคที่คนรุ่นใหม่เริ่มไม่ค่อยมีไฟกับการทำงานในออฟฟิศแบบเดิม ๆ จนทำให้มองหาสังคมการทำงานใหม่ที่มีบรรยากาศการทำงานที่ดี จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว เพราะฉะนั้นการเลือกสำนักงานให้เช่าเพื่อคนรุ่นใหม่จึงควรต้องตอบโจทย์ความต้องการด้วยเช็คลิสต์ดังนี้ สำนักงานให้เช่าเพื่อคนรุ่นใหม่ เช็คลิสต์ต้องมีอะไรบ้าง 1. พื้นที่ทำงานไม่เป็นทางการ คนรุ่นใหม่ชื่นชอบบรรยากาศการทำงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันพื้นที่ตามการใช้งานได้ เช่น การออกแบบพื้นที่ห้องทำงานให้เป็นห้องประชุม มีโซนพักผ่อนที่สามารถคุยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ หรือแม้แต่การเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยน layout ห้องทำงานของแต่ละแผนกได้ 2. มีพื้นที่พักผ่อน นอกจากโซนพื้นที่ทำงานแล้ว ควรมีพื้นที่พักผ่อนนั่งเล่นให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการงาน รวมถึงความเมื่อยล้าของร่างกาย บางสำนักงานให้เช่ามีพื้นที่ออกกำลังกายอย่างเช่นโต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล ห้องฟิตเนสเล็ก ๆ มุมกาแฟและของว่าง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ ในช่วงเวลาพักเบรก เมื่อสมองผ่อนคลายก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้น 3. พื้นที่ทำงานเปิดโล่ง เปลี่ยนจากความคับแคบอุดอู้ในห้องทำงานของสำนักงานให้เช่ารูปแบบเดิม ๆ โดยใช้วิธีแบ่งพื้นที่ด้วยฉากกั้นเตี้ย ๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งโล่งสบาย ทำให้พนักงานไม่รู้สึกถูกกำหนดขอบเขตจนเกินไป หรืออาจจะใช้การปูพื้นที่มีสีแตกต่างกันสำหรับการกำหนดพื้นที่ ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารคุยงานระหว่างพนักงานได้สะดวก เป็นอีกเคล็ดลับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกทางหนึ่ง 4. ใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ อย่างที่ทราบกันดีว่าการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสี่ยงต่อโรคออฟฟิศซินโดรมจนร่างกายพังได้กันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นสำนักงานให้เช่าที่ใดเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพหรือที่เรียกว่า Ergonomics แม้ว่าอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั่วไป แต่พนักงานจะทำงานได้อย่างมีความสุข […]

การเลือกสำนักงานให้เช่าควรเลือกแบบไหนดี

การคิดค่าบริการของสำนักงานให้เช่าโดยปกติจะคิดจากขนาดพื้นที่เช่าเป็นตารางเมตร ซึ่งอาจจะคิดราคาเป็นรายเดือนหรือรายปี สำหรับค่าบริการเช่านอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ตามความต้องการ ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของค่าเช่าสำนักงาน ได้แก่ ทำเลที่ตั้งของสำนักงาน และเกรดของสำนักงาน ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรที่กำลังมองหาสำนักงานให้เช่าจึงควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ประกอบด้วยก่อนตัดสินใจ การเลือกสำนักงานให้เช่าควรเลือกแบบไหนดี ทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่า ปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่สำคัญในการพิจารณาเลือกสำนักงานให้เช่าก็คือทำเลที่ตั้งของสำนักงาน ยิ่งตั้งอยู่ในทำเลธุรกิจย่านการค้าสำคัญ ๆ จะช่วยส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องการเดินทาง การขนส่งสินค้า ความสะดวกสบาย รวมถึงการบริการลูกค้าหรือติดต่องานที่มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD มักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีการคมนาคมและการขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันโดยเฉพาะแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ เช่น โรงแรมชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ และสถานบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น สำนักงานให้เช่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านนี้จะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ Non-CBD มักจะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกใจกลางเมืองที่กำลังสร้างขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและศูนย์กลางธุรกิจในอนาคต การคมนาคมและการขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังนับว่ามีความสะดวกสบาย แต่ไม่ได้ถูกรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหญ่ ๆ เท่าไร ทำให้อัตราค่าเช่าสำนักงานถูกลงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานให้เช่าที่อยู่ในเกรดเดียวกับที่อยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เกรดของสำนักงานให้เช่า นอกจากเรื่องทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่า ซึ่งมีความสำคัญในการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจควรคำนึงถึงเกรดของสำนักงานให้เช่า เพื่อความคุ้มค่ากับสิ่งอำนวยความความสะดวกที่ควรจะได้รับและคุณภาพมาตรฐานการจัดการที่ดี โดยรูปแบบสำนักงานที่ควรมองหาคือสำนักงานเกรดเอหรือบีขึ้นไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลว่าอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือไม่ […]

การเลือกสำนักงานให้เช่าควรเลือกแบบไหนดี

การคิดค่าบริการของสำนักงานให้เช่าโดยปกติจะคิดจากขนาดพื้นที่เช่าเป็นตารางเมตร ซึ่งอาจจะคิดราคาเป็นรายเดือนหรือรายปี สำหรับค่าบริการเช่านอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ตามความต้องการ ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของค่าเช่าสำนักงาน ได้แก่ ทำเลที่ตั้งของสำนักงาน และเกรดของสำนักงาน ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรที่กำลังมองหาสำนักงานให้เช่าจึงควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ประกอบด้วยก่อนตัดสินใจ การเลือกสำนักงานให้เช่าควรเลือกแบบไหนดี ทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่า ปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่สำคัญในการพิจารณาเลือกสำนักงานให้เช่าก็คือทำเลที่ตั้งของสำนักงาน ยิ่งตั้งอยู่ในทำเลธุรกิจย่านการค้าสำคัญ ๆ จะช่วยส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องการเดินทาง การขนส่งสินค้า ความสะดวกสบาย รวมถึงการบริการลูกค้าหรือติดต่องานที่มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD มักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีการคมนาคมและการขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันโดยเฉพาะแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ เช่น โรงแรมชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ และสถานบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น สำนักงานให้เช่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านนี้จะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ Non-CBD มักจะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกใจกลางเมืองที่กำลังสร้างขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและศูนย์กลางธุรกิจในอนาคต การคมนาคมและการขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังนับว่ามีความสะดวกสบาย แต่ไม่ได้ถูกรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหญ่ ๆ เท่าไร ทำให้อัตราค่าเช่าสำนักงานถูกลงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานให้เช่าที่อยู่ในเกรดเดียวกับที่อยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เกรดของสำนักงานให้เช่า นอกจากเรื่องทำเลที่ตั้งของสำนักงานให้เช่า ซึ่งมีความสำคัญในการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจควรคำนึงถึงเกรดของสำนักงานให้เช่า เพื่อความคุ้มค่ากับสิ่งอำนวยความความสะดวกที่ควรจะได้รับและคุณภาพมาตรฐานการจัดการที่ดี โดยรูปแบบสำนักงานที่ควรมองหาคือสำนักงานเกรดเอหรือบีขึ้นไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลว่าอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือไม่ […]

ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีสถานที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นโกดังให้เช่าเพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบ นอกจากพิจารณาเรื่ององค์ประกอบทางธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้งของโกดังหรือคลังสินค้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและลดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจด้วยเช่นกัน ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจ 1. โกดังให้เช่าควรตั้งอยู่ใกล้กับผู้ผลิตและลูกค้า การมองหาทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรคำนึงถึงที่ตั้งของผู้ผลิต ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของธุรกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ผลิตและลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและยังช่วยลดเวลาให้สั้นลง สำหรับธุรกิจที่เน้นด้านการส่งออกตลาดต่างประเทศก็ควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินหรือท่าเรือหลัก หรือต้องเดินทางได้สะดวกโดยขึ้นอยู่กับว่าขนส่งไปช่องทางใด 2. โกดังให้เช่าต้องมีการคมนาคมสะดวกสบาย ส่วนใหญ่โกดังให้เช่ามักจะตั้งอยู่ในทำเลย่านอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องการคมนาคมสะดวกสบายอยู่แล้ว ซึ่งเดินทางได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะไปสนามบินเพื่อขนส่งทางอากาศ ท่าเรือสำคัญ ๆ เพื่อขนส่งทางเรือ และถนนเมนใหญ่รวมทั้งทางด่วนเพื่อขนส่งทางบกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ง่าย ความเร็วของการจราจรและความหนาแน่นของการจราจรต้องมีความคล่องตัว เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจทั้งสิ้น 3. โกดังให้เช่าควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับอุตสาหกรรม การเลือกโกดังให้เช่าที่ดีควรพิจารณาตั้งแต่สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น สภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ การจราจร ความกว้างของถนน ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม ระบบระบายน้ำ แต่ไม่ควรตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้  4. โกดังให้เช่าควรเข้าถึงบริการสาธารณะได้สะดวก แม้ว่าข้อนี้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรงก็ตาม แต่นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าด้วยเช่นกัน ควรอยู่ใกล้กับบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น […]