โกดังสินค้าให้เช่า ธุรกิจทำเงินช่วงสถานการณ์โควิด 19

การซื้อขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สามารถสังเกตได้จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่ผู้คนต่างก็ต้องกักตัว หรือ Work From Home กันแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้ไม่สะดวกที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย หรืออาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ให้ระมัดระวังมากขึ้น ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จากไตรมาสแรกของปี 2564 จะพบได้ว่า คนไทยหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นถึง 50-60% ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือโลจิสติกส์นั้น ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสินค้าที่ออกจัดส่งในทุกครั้งก็ย่อมมีมากขึ้นตามมาไปด้วย

การธุรกิจทำเงินช่วงสถานการณ์โควิด 19 ด้วยโกดังสินค้าให้เช่า

 

ธุรกิจขนส่งจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่อาจจะสวนกระแสกับธุรกิจอื่นๆ ที่เจอพิษเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด 19 เข้าไป เพราะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่การขนส่งสินค้า หรือโลจิสติกส์ ได้เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจสำหรับให้เช่า โดยโกดังสินค้าให้เช่าจึงเป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เพราะต่างก็ต้องการโกดังไว้สำหรับจัดเก็บสินค้า รวมไปถึงโกดังที่เหมาะสำหรับในการกระจายสินค้าไปยังจุดกระจายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโกดังสินค้าให้เช่านั้นมีให้เลือกหลายรูปแบบ ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้สามารถมองหาโดยตัดสินใจเลือกได้จากข้อแนะนำ ดังนี้

 

โกดังสินค้าให้เช่า

 

  • พื้นที่ของของโกดังสินค้าให้เช่า

แน่นอนว่าการเลือกโกดังสินค้าให้เช่านั้น หลักสำคัญที่ต้องมองหาเป็นอันดับแรกคือขนาดของพื้นที่ เพราะจำเป็นจะต้องเผื่อพื้นที่ให้มีบริเวณที่กว้างมากพอสำหรับการรองรับสินค้าจำนวนมาก ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการมองไปยังอนาคตหากธุรกิจต้องขยับขยายเพิ่มขึ้น จะมีพื้นที่พอหรือไม่ ทั้งนี้ปัจจัยด้านอื่นอย่างทางเข้า-ออก เพื่อความสะดวกสบายในการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และไม่กระทบต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

 

โกดังสินค้าให้เช่า

 

  • ระบบสาธารณูปโภค

แม้โกดังให้เช่าสินค้าจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักสินค้า ก่อนกระจายออกส่งแต่ในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานก็ต้องมีอย่างครบครัน ทั้งในเรื่องของระบบน้ำ ระบบไฟ การเดินทางไปมาสะดวก อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาณโทรศัพท์ และไม่เสี่ยงเป็นพื้นที่ต่ำ ใกล้แม่น้ำที่อาจเสี่ยงกับภัยธรรมชาติอย่างในเรื่องของน้ำท่วม เป็นต้น 

 

 

  • โครงสร้างอาคาร

โกดังสินค้าให้เช่าที่มีตัวโครงสร้างอาคารให้อยู่ก่อนแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบถึงอายุของอาคาร การรับน้ำหนักของตัวอาคาร รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้หรือไม่ ระบบป้องกันไฟไหม้ อัคคีภัย ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกโกดังสินค้าให้เช่า เพราะหากผู้ให้เช่ามีการทำนุบำรุงดูแลอาคารและสถานที่ได้เป็นอย่างดี ก็จะยิ่งทำให้โกดังสินค้าให้เช่านั้นดูมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

 

โกดังสินค้าให้เช่า

  • สิ่งแวดล้อมรอบโกดังสินค้า

แม้จะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม แต่ทัศนคติของคนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโกดังสินค้าย่อมจะส่งผลต่อธุรกิจได้เช่นกัน โดยโกดังสินค้าให้เช่าที่ดี ต้องไม่สร้างมลพิษ หรือทำให้ชุมชน หรือคนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเดือดร้อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนถูกร้องเรียนได้ในภายหลังอีกด้วย

ธุรกิจโกดังสินค้าให้เช่านั้น นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น อัตราค่าเช่ารวมไปถึงรายละเอียดของสัญญาเช่าก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และยังต้องดูไปถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้เช่า และกฎหมายที่ครอบคลุมไปยังในส่วนของการจัดตั้งเป็นโกดังสินค้า ทั้งการจดทะเบียนและการเสียภาษีต่างๆ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทั้งผู้เช่าต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้เช่าสามารถใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมดประกอบการพิจารณาในการมองหาโกดังสินค้าให้เช่าได้ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจนัก ก็เลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจและกำลังในการใช้จ่ายของตนเองจะดีที่สุด

 

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *