เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเช่าโกดัง สำหรับเก็บสินค้า โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โกดังเก็บิสนค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการมักจะมองหาโกดังให้เช่าในการจัดเก็บสินค้ามากกว่าที่จะเลือกสร้างโกดังขึ้นมา เนื่องจากการเช่าโกดังนั้นมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากกว่าการสร้างโกดังขึ้นมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรโกดังให้เช่าที่มีลักษณะตรงตามความต้องการและมีคุณภาพที่ดี เพราะการโกดังให้เช่านั้นสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้เช่าได้อีกด้วย ไม่ใช่ว่าจะเลือกตรงไหนก็ได้หรือไม่ใช่เห็นแก่ราคาเช่าที่ถูกแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากคุณภาพของโกดังให้เช่าแล้ว ทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าก็สำคัญไม่แพ้กัน หากทำเลที่ตั้งของโกดังดีก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย

เลือกโกดังให้เช่าอย่างไรให้ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

เลือกโกดัง

การพิจารณาโกดังให้เช่าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการและเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ ควรจะเลือกจากปัจจัย ดังนี้

เลือกโกดัง

1.สถานที่และความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะโกดังให้เช่าที่ดีควรจะเอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการขนส่ง การย้ายสินค้าเข้า-ออกในแต่ละวัน การเดินทางที่สะดวก ใกล้ทางด่วน ท่าเรือและสนามบิน รวมไปถึงการมองพื้นที่ว่างสำหรับการเพิ่มปริมาณของสินค้าหรือการผลิตที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรอยู่ใกล้กับบริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ สถานที่ตั้งของโกดังให้เช่าจะต้องไม่อยู่บริเวณที่ง่ายต่อการเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ ภัยน้ำท่าม เป็นต้น

2.สภาพของโกดังให้เช่าและขนาดพื้นที่

ประเด็นต่อมาก็คือการพิจารณาอายุตัวอาคารหรือโกดังให้เช่า รวมไปถึงโครงสร้างของตัวโกดัง ขนาดพื้นที่และความสูงที่ตรงตามต้องการหรือเป็นโกดังให้เช่าที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การรับน้ำหนักของตัวอาคาร พื้นที่จอดรถ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและได้มาตรฐาน ระบบการจัดการของเสีย รวมไปถึงระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย บริการสาธารณะ และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้อความสะดวกให้กับพนักงานที่ทำงานในโกดัง อีกทั้งยังควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆโกดังให้เช่าที่ได้เลือกไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี่จะช่วยทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

3.ขั้นตอนการทำสัญญา

ก่อนทำการเช่าโกดัง ผู้ประกอบการควรที่จะมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเสียก่อน เพื่อที่จะทำการตกลงรายละเอียดและขั้นตอนในการที่จะเช่าโกดัง โดยจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าบำรุงรักษา รวมไปถึงประวัติของโกดังให้เช่าและประวัติการเคยให้เช่าโกดังที่ผ่านมา ซึ่งเราควรต้องรู้ว่าโกดังให้เช่าที่เราเลือกเคยมีประวัติการเช่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาระหว่างเช่าหรือไม่ และข้อผูกมัดต่างๆในช่วงที่ทำการเช่าโกดัง ต้องมีการตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เรียบร้อยว่าต้องเช่ากี่เดือนขึ้นไป ค่ามัดจำต่างๆ เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว โกดังให้เช่าที่ดีนั้น ควรพิจารณาจากความต้องการของผู้ประกอบการและการตอบโจทย์ต่อการดำเนินธุรกิจนั้นๆ ซึ่งหากเจอโกดังให้เช่าที่ตรงตามที่สนใจแล้ว จึงค่อยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกโกดังให้เช่า เช่น ความต้องการในการใช้งาน ทำเลที่ตั้ง การคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งต่อพนักงานและสะดวกสบายต่อการขนส่งสินค้าทระบบสาธารณูปโภค ความสมบูรณ์ของตัวโกดัง อัตราค่าเชื่อและค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรจะพิจารณาหาตัวเลือกของโกดังให้เช่าไว้หลายๆที่ เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบว่าโกดังให้เช่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุด

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *