ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีสถานที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นโกดังให้เช่าเพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบ นอกจากพิจารณาเรื่ององค์ประกอบทางธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้งของโกดังหรือคลังสินค้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและลดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจด้วยเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจ

เลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่า

1. โกดังให้เช่าควรตั้งอยู่ใกล้กับผู้ผลิตและลูกค้า

การมองหาทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรคำนึงถึงที่ตั้งของผู้ผลิต ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของธุรกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ผลิตและลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและยังช่วยลดเวลาให้สั้นลง สำหรับธุรกิจที่เน้นด้านการส่งออกตลาดต่างประเทศก็ควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินหรือท่าเรือหลัก หรือต้องเดินทางได้สะดวกโดยขึ้นอยู่กับว่าขนส่งไปช่องทางใด

2. โกดังให้เช่าต้องมีการคมนาคมสะดวกสบาย

ส่วนใหญ่โกดังให้เช่ามักจะตั้งอยู่ในทำเลย่านอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องการคมนาคมสะดวกสบายอยู่แล้ว ซึ่งเดินทางได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะไปสนามบินเพื่อขนส่งทางอากาศ ท่าเรือสำคัญ ๆ เพื่อขนส่งทางเรือ และถนนเมนใหญ่รวมทั้งทางด่วนเพื่อขนส่งทางบกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ง่าย ความเร็วของการจราจรและความหนาแน่นของการจราจรต้องมีความคล่องตัว เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจทั้งสิ้น

เลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่า

3. โกดังให้เช่าควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับอุตสาหกรรม

การเลือกโกดังให้เช่าที่ดีควรพิจารณาตั้งแต่สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น สภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ การจราจร ความกว้างของถนน ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม ระบบระบายน้ำ แต่ไม่ควรตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

 4. โกดังให้เช่าควรเข้าถึงบริการสาธารณะได้สะดวก

แม้ว่าข้อนี้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรงก็ตาม แต่นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าด้วยเช่นกัน ควรอยู่ใกล้กับบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เพื่อความสะดวกหากต้องใช้บริการเมื่อถึงเวลาจำเป็น อีกทั้งควรอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานด้วย เช่น ที่พัก หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และธนาคาร เป็นต้น

เลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่า

5. โกดังให้เช่าควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่หาแรงงานได้

การเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่าควรพิจารณามองหาบริเวณที่มีปริมาณแรงงานเพียงพอ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกแรงงานคุณภาพให้เหมาะกับธุรกิจ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีปริมาณจำนวนแรงงาน ทักษะของแรงงาน และค่าจ้างที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

6. ต้นทุนค่าเช่าของโกดังให้เช่า

ปัจจุบันราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นโกดังให้เช่าแต่ละพื้นที่จะมีค่าเช่าแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้ง ถ้าเลือกทำเลที่มีศักยภาพสูง การคมนาคมทุกช่องทางสะดวก สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ครบถ้วน ค่าเช่าก็จะสูงขึ้นตามอันเป็นต้นทุนธุรกิจที่ต้องพิจารณาให้รัดกุมและคิดอย่างถี่ถ้วน เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนที่จะนำไปขยายธุรกิจในอนาคตได้

เลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่า

7. กฎหมายผังเมืองและผังสีกับโกดังให้เช่า

กฎหมายผังเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่า เนื่องจากบางพื้นที่ห้ามสร้างโรงงาน โกดังสินค้า และคลังสินค้า หรืออาจมีการกำหนดขนาดของสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลท้องถิ่นที่โกดังให้เช่าที่สนใจนั้นตั้งอยู่

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่าให้เหมาะกับธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรนำองค์ประกอบเหล่านี้มาร่วมในการตัดสินใจเพื่อเลือกทำเลที่ตั้งอย่างรอบคอบและเหมาะสมสำหรับธุรกิจให้มีโอกาสก้าวหน้ามากที่สุด

เลือกทำเลที่ตั้งโกดังให้เช่า

 

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *