มือใหม่ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า ควรทำอะไรบ้างก่อนการทำประกัน

เช่าโกดังคลังสินค้า

ในยุค Covid-19 นี้ ส่งผลให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก เกิดการแข่งขันทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งธุรกิจรายใหญ่ และธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มเติบโตในการค้าขายสินค้า เมื่อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับกระแสความนิยม การตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องขยับขยาย และเพิ่มอัตราการผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อมีรายการความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตมากขึ้น ที่จัดเก็บสินค้าก็จำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตาม ผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาเช่าโกดังคลังสินค้า

เพื่อพักหรือจัดเก็บสินค้าเตรียมส่งสู่ลูกค้า อย่างเป็นระบบด้วยความสะดวกและรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ประกอบการ หากมีอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นภายในโกดังสินค้า หรือเกิดเหตุที่ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก จะส่งผลอย่างมาก ต่อผู้ประกอบการ ทำให้สุญเสียรายได้และทรัพย์สินทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการมีความสนใจเช่าโกดังคลังสินค้า จึงควรพิจารณาในด้านอุบัติเหตุ สิ่งอันตรายที่ไม่คาดคิด และที่สำคัญคือ ประกันภัยที่ครอบคลุม สินค้าและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการเลือกซื้อประกันภัย

 

ผู้ประกอบการควรทำการสำรวจเช่าโกดังคลังสินค้าของตนเอง

 

  • ตรวจสอบสัญญาเช่าโกดังสินค้า

ตรวจสอบว่า ผู้ให้เช่าได้มีการทำประกันสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีการทำประกันแล้วควรตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งหากผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย ผู้ให้เช่าจะสามารถเรียกร้องความเสียหายจากผู้เช่าได้โดยตรง จึงแนะนำให้ทำประกันสิ่งปลูกสร้างโกดังที่ผู้ประกอบการต้องการเช่า

 

เช่าโกดังคลังสินค้า

 

  • สำรวจและจัดจำแนกประเภททรัพย์สิน

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถูกต้องและชัดเจนในคำจำกัดความของทรัพย์สินประเภทนั้นๆ เช่น 

  • สิ่งปลูกสร้าง หมายถึงตัวอาคาร รวมถึงอาคารที่ถูกต่อเติม รั้ว ที่จอดรถ ประตู
  • อุปกรณ์ในการประกอบการ หมายถึง สิ่งที่ถูกติดตั้งตรึงไว้หรือเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง  เช่น ชั้นวางของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ป้ายต่าง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ
  • สต็อกสินค้า ในส่วนของสต็อคสินค้า ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าอย่างเดียว ซึ่งมันรวมถึงวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด บางครั้งสินค้าบางอย่างลูกค้าอาจจ่ายเงินเราแล้วแต่รอแค่การขนส่ง หมายความว่า สินค้ากำลังพักอยู่ที่โกดังรอการขนส่ง กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของได้โอนย้ายไปยังคนซื้อแล้วเราเป็นเพียงผู้ดูแลเก็บรักษาก่อนส่งมอบ ดังนั้นก็ต้องขยายความคุ้มครองไปถึง สินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลในฐานะผู้รักษาทรัพย์ด้วย
  • กำหนดมูลค่าทรัพย์สิน 

ในทางประกันภัย ในส่วนของตัวอาคารจะมีวิธีคำนวณว่าทุนประกันมีค่าเท่าไหร่ แต่ในส่วนของอุปกรณ์การประกอบการ และสต็อกสินค้า จำเป็นต้องใช้ตัวเลขทางบัญชีมายืนยัน ซึ่งทรัพย์สินบางอย่างเมื่อถือครองมาในช่วงเวลาหนึ่ง มักถูกหักค่าเสื่อมจนมูลลดลง 

เช่าโกดังคลังสินค้า

 

  • ตรวจสอบคาดการณ์ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดในอนาคต

 บางครั้งด้วยสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่นๆ ของตัวอาคารอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ดินทรุด อาจเสี่ยงกับความเสียหายจากตึกอาคารทรุดหรือภัยน้ำท่วม น้ำขัง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ ผู้เช่าควรต้องตรวจสอบและคิดให้ละเอียด เพราะถ้าเกิดเหตุแล้วไม่มีความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่คุ้มกันกับการที่เราเพิ่มค่าเบี้ยประกันอีกเพียงเล็กน้อย การเลือกความคุ้มครองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

เช่าโกดังคลังสินค้า

 

  • เลือกกรมธรรม์และบริษัทประกันที่เหมาะกับความต้องการ

การประกันภัยในโกดังคลังสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับโกดังคลังสินค้าให้เช่า ทั้งการประกันภัยในส่วนของอาคารและการประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าต่าง ๆ ของผู้เช่า ในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าหน้าที่ในการทำประกันภัยของทั้งสองส่วนนี้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทำประกัน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันหลายๆ บริษัทประกันภัยได้จัดความคุ้มครองออกมาเป็น แพ็คเกจ ที่แตกต่างกันไป ควรเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ผู้เช่าต้องการ โดยในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะมีเนื้อหาต่างๆ ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ดังนั้นผู้เช่าควรศึกษา และตรวจสอบดูเอกสารให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัย ร่วมกับพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ให้เช่าอย่างสม่ำเสมอ

 

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *