9 เหตุผลที่ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

การเป็น “แลนด์ลอดร์ด (Landlord)” หรือเป็น “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Own Rental Property)

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่่งยวด ถึงขึ้นที่ทุกคนควรต้องกำหนดให้เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียว เพราะการเป็นแลนด์ลอร์ดจะเสมือนกับการมีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการเดินทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนตามมาอย่างมากมายหมาศาลต่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ อันจะกรุยทางไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุด ทั้งนี้ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการลงทุนในอสัีงหาริมทรัพย์หากแยกแยะเป็นข้อๆ จะมีดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มค่าของอสังหาริมทรัพย์เมื่อถือครองไปนานๆ (Real Estate Appreciation)

อสังหาริมทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ชั้นดี ที่เมื่อถือครองไปนานๆ จะสามารถเพิ่มค่าได้เองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จากสถิติตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา แม้ราคาบ้านอาจแกว่งตัวขึ้นลงได้ในระยะสั้น ๆ บ้าง แต่ในระยะยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าาวแล้วพบว่าราคาบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 5% นอกจากนั้นการลงทุนลักษณะนี้ยังสามารถนำรายได้ค่าเช่ามาใช้ผ่อนชำระคืนเงินกู้ที่ซื้อลงทุนได้ด้วย ดังนี้นยิ่งถือครองนานไปเท่าไหร่ความมั่งคั่งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเพียงนั้น

 

2. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low-risk Investment)

จะแตกต่างจากการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ตลาดหุ้นจะุผันผวนและขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วจะมีเสถียรภาพมากกว่าทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ตลาดซบเซาหรือตกต่ำ ยังไงเสียอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ยังคงมูลค่าอยู่ ราคาจะไม่ตกลงมาก ซึ่งแตกต่างจากหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นที่มุลค่าในแตละห้วงเวลาสามารถขึ้นลงได้อย่างมากมาย และอาจลดลงจนหมดค่าเลยก็ได้ ดังนั้นจึงพูดได้ว่าในระยะยาวแล้วตราบในที่ยังถือครองอสังหาริมทรัพย์อยู่ การลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในบางช่วงฝหรือบางขณะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวแต่อย่างใด

3. สร้างรายได้ (Income)

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพทั้งนี้ภายใต้เงือนไขว่าต้องจัดการบริหารเลือกให้ได้ผู้เช่าที่ดี อย่างระมัดระวังด้วยปกติแล้วผู้เช่าที่ดีจะมีความสุขและพอใจที่จะจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกเดือน เพื่อแลกกับการได้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการดูแลและจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งการปรับเพิ่มค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี หรือแต่ละคราว จะเป็นช่องทางสำคัญทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเจ้าของได้เป็นอย่างดี

4 . เป็นการกระจายรายได้ (Diversification of Income)

การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าช่วยให้เจ้าของมีแหล่งรายได้เสริมจากการทำงานนอกเวลาเพิ่มเติมจากรายได้ประจำ โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ายังคงสามารถทำงานประจำที่ทำอยู่ได้ตามปกติ ซึ่งการมีรายได้จากค่าเช่ามาเป็นส่วนเสริมจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการถูกให้ออกจากงานหรือการตกงาน ทั้งนี้ยังช่วยทำให้คนทำงานผู้ซึ่งรู้สึกเบื่องานมีทางเลือกในการเกษียณก่อนกำหนดได้

5. เป็นการกระจายการลงทุน (Diversification of Investments)

ส่วนนี้ถือเป็นผลพลอยได้ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ ทั้งนี้ตามหลังการลงทุนที่ถูกต้องแล้ว การกระจายการลงทุนถือเป็นหลังปฏิบัติที่พึงต้องกระทำเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนทั้งนี้นักวางแผนการเงินส่วนใหญ่มักแนะนำให้คนที่เกษียณอายุแล้ว เปลี่ยนการลงทุนจากที่เสี่ยงสูงไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแทนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณลักษณะเหมาะอย่างยิ่ง

6. เท่ากับเป็นการสร้างงานนอกเวลาให้กับตัวเอง (Part-time Commitment)

การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าทำให้เช้าของสามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ด้วยตัวเอง ยิ่งหากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่พักด้วยแล้ว การดำเนินการทุกอย่างจะยิ่งสะดวกที่จะทำในเวลาว่างได้่โดยไม่รบกวนการทำงานประจำ ดังนั้นยิ่งได้อสังหาริมทรัพย์ที่่สะดวกในการบริหารจัดการมากเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น เพราะจะประหยัดทั้งเงินและเวลาไปได้พร้อม ๆ กัน

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

7. เป็นช่องทางลงทุนโดยใช้เงินคนอื่น (Leverage)

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็คือสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระยะยาวได้มาก ทำให้ใช้เงินลงทุนน้อย และการกู้ยืมยังทำได้ง่ายกว่าการกู้ยืมโดยทั่วไป ยิ่งเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านด้วยแล้วผู้ลงทุนมีโอกาสกู้ได้ในวงเงินค่อนข้างสูง ระยะเวลาค่อนข้างนานและยังเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษอีกด้วย

8. ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในระยะสั้น (Short-term Tax Advantages)

แม้ว่ารายได้จากค่าเช่าผู้ลงทุนจำเป็นจะต้องนำมารวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษี แต่ในส่วนของรายได้จากการเช่า รายจ่ายต่างๆ ก็สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้กฏหมายบ้านเรากำหนดให้การคำนวณเงินได้สุทธิของบุคคลธรรมดาจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองแบบ คือหักตามที่จ่ายจริงหรือหักเป็นแบบเหมาก็ได้ นอกจากนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านยังสามารถนำมาหังเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้สูงถึงปีละ 100,000 บาทด้วย

9. ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในระยะยาว (Long_term Tax Advantages)

การถือครองหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในทางการเงินแล้ว จัดเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยชะลอการจ่ายภาษีจากมูลค่าเพิ่มหรือกำไรที่ได้รับจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะผู้ลงทุนจะยังคงไม่ต้องเสียภาษีตราบใดที่ยังไม่ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองนั้นออกไป

นอกจากนั้นสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านแล้ว ภาษีเงินได้จากการขายบ้านยังได้สิทธิพิเศษ คือสามารถขอคืนภาษีได้ทั้งจำนวนหากเป็นกรณีของการขายบ้านหลังเก่าแล้วซื้อบ้านหลังใหม่ภายใน 1 ปี

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebookhttps://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *