พิจารณาอย่างไรเพื่อเจอ อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร ที่ถูกใจ

การดำรงชีวิตของเราประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ที่เกี่ยวพันกับ อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่ง 1 ใน 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตก็คือกลุ่มของที่พักอาศัย ปัจจุบันเราจะพบว่ามีที่พักอาศัยหลากหลายแบบถูกก่อสร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้นไปตามจำนวนประชากรและกำลังทรัพย์ที่จะซื้อขายได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว ห้องแถว สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แม้จะมีจุดประสงค์มาเพื่อให้บุคคลพักอาศัย แต่ก็มีสิ่งปลูกสร้างอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าซึ่งจะมีจุดประสงค์ที่แตกแขนงออกไปจากการเป็นที่พักอาศัยอยู่มาก และในโอกาสนี้ก็จะพาท่านไปทำความรู้จักสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น

พิจารณาอย่างไรเพื่อเจอ อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร ที่ถูกใจ

 อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร

จุดประสงค์ของการเปิด

หากท่านได้เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือเปิดหน้า Social Media ขึ้นมาก็จะพบการลงประกาศอยู่บ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายคนอาจจะไม่สนใจรายละเอียดว่าจริง ๆ แล้วอาคารลักษณะนี้แตกต่างจากอาคารแบบอื่นอย่างไร จึงขอถือโอกาสมาขยายความข้อมูลเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการเลือกเช่าหรือซื้ออาคารเหล่านี้ในอนาคตต่อไป

ในความที่เป็นอาคารพาณิชย์นั้นโดยรวมจะมีจุดประสงค์เพื่อการทำธุรกิจ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขาย หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ พื้นที่ตั้งมักจะอยู่ใกล้แหล่งรวมตัวของประชากร ซึ่งอาคารประเภทนี้จะมีหลากหลายรูปลักษณ์ตามแต่พื้นที่การปลูกสร้างจะเอื้ออำนวย โดยที่มักพบกันอย่างทั่วไปก็จะเป็นตึกสำนักงานของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นกลุ่มอาคารที่สามารถบรรจุเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็ได้เช่นกัน

ลักษณะอาคารพาณิชย์ที่คนจะตัดสินใจเช่าหรือซื้อได้ง่าย

 อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร

แม้ว่าจะมีกลุ่มอาคารพาณิชย์ให้ซื้อขายในระบบอสังหาริมทรัพย์มากมาย แต่ก็ใช่ว่าทุกอาคารที่เปิดให้ซื้อขายนั้นจะเป็นที่ถูกตาต้องใจไปเสียทั้งหมด เพราะแต่ละที่ตั้งก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรูปแบบที่เมื่อต้องเปรียบเทียบหลายตัวเลือกแล้วมักจะซื้อขายได้ง่ายกว่า โดยผู้ซื้อหรือผู้เช่าเองจะอาศัยปัจจัยหลายอย่างนำมาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

– ทำเลที่ตั้งอยู่ในละแวกชุมชน สามารถเดินทาง ไป – มา ได้สะดวก ใกล้สถานีขนส่งสาธารณะยิ่งดี

– ตัวอาคารที่ก่อสร้างขึ้นมามีรูปลักษณ์ที่ดูเตะตา มีความโดดเด่น และดูทันสมัยมักจะได้เปรียบกว่า

– หากมีพื้นที่สำหรับจอดรถกว้างขวาง เพื่อรองรับผู้ที่จะมาเข้าใช้บริการหรือเข้ามาติดต่อประสานงานกับกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ รวมไปถึงพนักงานและผู้บริการที่เกี่ยวข้องด้วย

– โครงสร้างภายในตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณหนึ่ง และมีการแบ่งพื้นที่เปล่าให้ผู้เช่าหรือผู้ซื้อสามารถตกแต่งเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่จะดำเนินการภายในตัวอาคารนั้นได้

– เมื่อปัจจัยทางโครงสร้างเป็นที่พึงพอใจแล้ว ข้อสุดท้ายก็คือราคาเช่าหรือราคาซื้อที่จะตัดสินแล้วว่านั้นจะถูกเลือกหรือไม่

อ่านให้ดีก่อนตกลงสัญญา อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร

 อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเราได้สำรวจอาคารพาณิชย์และได้ตัดสินใจเลือกไปแล้ว ในลำดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการทำสัญญากับตัวแทนหรือเจ้าของที่ดูแลอาคารนั้นอยู่ ซึ่งในขั้นตอนการทำสัญญาตัวผู้เช่าเองก็ควรจะอ่านข้อความในสัญญาให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อที่จะได้โต้แย้งในบางเงื่อนไขสัญญาที่ดูไม่สมเหตุสมผลได้ทันที และเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังระหว่างผู้เช่าและเจ้าของอาคารเองด้วย ซึ่งรายละเอียดที่ผู้เช่าจะต้องรับทราบและลงชื่อตกลงร่วมกับเจ้าของอาคารที่ทำสัญญา ได้แก่

– การตกลงระยะเวลาการขอเช่า ตามข้อกำหนดพื้นฐานจะกำหนดให้ระยะเช่าอยู่ที่ 12 เดือน ซึ่งผู้เช่าสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าของอาคารได้ในกรณีที่ต้องการเช่าแบบที่มีระยะสั้นหรือยาวกว่า 12 เดือน แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– การวางเงินมัดจำ เงินในส่วนนี้ถือเป็นการจองเพื่อไม่ให้เจ้าของอาคารเปิดให้บุคคลอื่นมาเช่าแทนเราจนกว่าจะถึงวันตกลงทำสัญญาจริง

– การวางเงินประกันความเสียหาย เงินในส่วนนี้จะต้องจ่ายหลังจากลงชื่อในสัญญาเช่าแล้ว เพื่อเป็นค่าประกันความเสียหายในกรณีที่ผู้ของเช่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้เช่า เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้วจะต้องคืนเงินส่วนนี้แก่ผู้ขอเช่าตามสมควร

– เจ้าของอาคารบางแห่งอาจจะปล่อยเช่าอาคารพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของประดับอาคารบางอย่าง ดังนั้น ในสัญญาบางฉบับจึงจะมีการระบุเกี่ยวกับค่าเสียหายของสิ่งของเหล่านั้นชัดเจน

ก่อนที่ท่านจะตัดใจไม่ว่าจะเช่าหรือซื้ออาคารพาณิชย์ก็ตาม ควรที่จะศึกษาทั้งข้อมูลทางสัญญา ทำเล รูปแบบดีไซน์ของตึกและอาคาร รวมไปถึงพื้นที่บริเวณที่กว้างขวางเพื่อที่จะได้มีที่จอดรถ สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ใน กรุงเทพมหานคร นั้นแทบจะไม่ว่างเลยด้วยซ้ำ เพราะเป็นเมืองใหญ่ที่มีเศรษฐกิจที่ครึกครื้นมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยแหล่งชุมชนและสำนักงาน หากมองแล้วปัจจัยเหล่านี้สำหรับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจมีโอกาสที่กิจการจะเจริญเติบโตไม่น้อย

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *