ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle

ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

ความจำเจอีกหนึ่งที่สร้างสภาวะ burn out หรือภาวะหมดไฟในการทำงานของหนุ่มสาวพนักงานออฟฟิศ

ก็คือรูปแบบการทำงานที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเลย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาคารสำนักงาน การทานอาหารร้านๆเดิมในโครงการ หรือการเบียดเสียดกับผู้คนเพื่อขึ้นลิฟต์ไปอีกหลายสิบชั้นเพื่อให้ทันเวลาเข้างาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมข้างๆออฟฟิศที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ภาพอาคารหรือตึกสูงๆ ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ไม่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่เมื่อรูปแบบพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพการทำงานจึงไม่ตอบโจทย์ ทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ผู้ประกอบจึงเริ่มมองหาออฟฟิศให้เช่าแบบไฮบริด ก็คือ มีการใช้พื้นที่ในสำนักงานอยู่ แต่จะมีการควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะกับการทำงานระยะไกล เพื่ออำนายความสะดวกและสร้าความคล่องตัวให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดโครงการ Summer Lasalle ออฟฟิศให้เช่ารูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal

ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal กับ Summer Lasalle

ออฟฟิศให้เช่าแบบใหม่

โครงการ Summer Lasalle

เป็นโครงการที่นำเสนอออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่ ต่างจากออฟฟิศให้เช่าแบบเดิมที่เป็นแบบตึกสูง โดยออฟฟิศให้เช่าแบบไหม้นี้จะเน้นไปที่การเป็นอาคารแบบ low rise มีพื้นที่สีเขียวกว่า 45 % ทำให้ผู้ที่มาเช่าออฟฟิศสามารถซึมซับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว เป็น Office in Park และที่สำคัญคือยังเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ผู้เช่าเองนั้นสามารถ customize พื้นที่ของตัวเองได้ รวมไปถึงการที่มี Concept Office Campus ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อธุรกิจที่มี requirement ที่ออฟฟิศให้เช่าแบบตึกสูงไม่สามารถทำได้ เช่น เรื่องแอร์ ที่ผู้เช่าสามารถเปิดปิดเองได้ หรือธุรกิจที่ต้องการหาออฟฟิศให้เช่าที่สามารถทำการทดลองต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการ ทดสอบเรื่องกลิ่น เรื่องอาหาร และการใช้ Solar cell rooftop ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ออฟฟิคให้เช่ากลางเมือง

ออฟฟิศอีกด้วย อีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal ได้รับความนิยม ก็คือ การมีพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมต่างๆ มีทางเดินหรือทางจักรยานแทนการขับรถภายในโครงการ นอกจากนี้ออฟฟิศให้เช่าภายใต้โครงการ Summer Lasalle ยังเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือรูปแบบภายในออฟฟิศได้อีกด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของพนักงารและต่อการดำเนินธุรกิจ ที่งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการทำงาน เพราะหากเจอสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้

ออฟฟิศให้เช่าภายใต้โครงการ Summer Lasalle ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างออฟฟิศให้เช่าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจัยสำคัญของการทำงานในยุคใหม่ก็คือการให้ความสำคัญไปที่พนักงานโดยมีการให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง (Employee-centric) เพราะธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้ในยุคนี้ต้องเอื้ออำนวยและสร้างความคล่องตัว การเติบโตของธุรกิจต้องสอดคล้องไปกับความสนใจ ความคาดหวังของพนักงานด้วย รวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ไม่เคร่งครัดแบบแต่ก่อน เพราะสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดออฟฟิศให้เช่ารูปแบบใหม่นี้ก็คือ ในปัจจุบันคนทำงานมีความต้องการการทำงานที่หยืดหยุ่นและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม ที่จะต้องไปเจอกับความจำเจของรูปแบบการทำงานและ

ออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal

ออฟฟิศในรูปแบบเดิม ๆ เป็นตึกสูง มีความแออัด เบียดเสียดกับผู้คนมากมาย ที่สำคัญคือหลายๆออฟฟิศไม่มีพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สีเขียวเลย จึงมีความคิดในการสร้างโครงการ Summer Lasalle ที่ให้บริการออฟฟิศให้เช่าที่ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ทำงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นออฟฟิศให้เช่าที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของพนักงานพร้อมกับการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบโจทย์ให้กับบริษัทในเรื่องของค่าเชื่อที่ลูกลงแต่ได้พื้นที่ออฟฟิศที่ขนาดใหญ่และตรงตามความต้องการอีกด้วยออฟฟิศให้เช่าแบบ New Normal

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *