มารู้จักกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อหากำไรให้กับตนเอง เป็นสถานที่ทำธุรกิจซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โดยจะถูกซื้อหลังจากพัฒนาโครงการในทันที หรือบางคนอาจจะทำการเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี อยู่ที่ความต้องการในการเช่าของผู้ประกอบการคนนั้น ๆ ในบทความจะมากล่าวถึงการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้ได้รู้จัก รวมถึงอสังหาริมทรัพย์น่าเช่าว่ามีที่ใดบ้าง

มารู้จักกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เป็นสถานที่สำหรับการทำธุรกิจซึ่งมีทั้งการเช่าและการขาย โดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เมื่ออสังหาริมทรัพย์ถูกซื้อนั่นหมายความว่ามีผู้พัฒนาโครงการนี้มาแล้ว หรือถ้าหากทำการ เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ก็สามารถเช่าได้หลายราคา มีรายละเอียดสัญญาการเช่าอย่างชัดเจนระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยทุกแห่งจะต้องถูกจดทะเบียนแล้วเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงการแบ่งเขตแดนและอำนาจของตนเอง สามารถแบ่งออกได้หลายโซนด้วยกันแต่ละโซนจะทำธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างกัน หากเป็นโซนอุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย จะมีการทำเครื่องหมายในแผนที่เมืองอย่างชัดเจน ถ้าธุรกิจใดที่เสนอไปนั้นมีความชัดเจนของพื้นที่ก็จะถูกอนุญาตให้ดำเนินการขายได้ต่อไป ในเมืองมักจะแบ่งเขตแดนด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งของธุรกิจที่ดินและเจ้าบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จะอยู่ในย่านใจกลางเมืองที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่มีจุดประสงค์ในการใช้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือบางแห่งเป็นย่านช้อปปิ้งกลางเมืองอันเป็นแหล่งอาหารและเครื่องใช้ เครื่องประดับ รวมถึงของใช้อื่น ๆ ในเมืองจึงถูกเรียกได้เป็นศูนย์รวมของความเจริญในจังหวัดนั้น ๆ เลยก็ว่าได้

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่น่าลงทุน

ในปัจจุบันมีการสำรวจเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือทำการซื้อขาย โดยมีจุดประสงค์ในการลงทุน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ประเภท แต่ละประเภทนั้นต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน ความเหมาะสมในการลงทุนจึงแตกต่างกันด้วย โดยจะสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ดินเปล่า

เป็นที่ดินเกษตรกรรมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ในโซนพาณิชย์ ราคาการเช่าจะถูก แต่ในอนาคตจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อที่ดินทางการเกษตรถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ การลงทุนที่ผิดพลาดส่วนใหญ่มักจะไม่ได้วิเคราะห์ก่อนว่าจะมีความเจริญหรือไม่เมื่อลงทุนในที่ดินนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลมักมาจากการโน้มน้าวของฝ่ายผู้ขายที่ดิน และข้อมูลที่เป็นข่าวโคมลอยจากผู้ขาย ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นั่นคือ ราคาซื้อที่ดินมีมากกว่ากำไรที่ได้จากการทำธุรกิจในที่ดินนั้น ๆ รวมถึงไม่มีการช่วยค่าลดหย่อนภาษีเลยแม้แต่น้อย

2. อพาร์ตเมนต์

เป็นการลงทุนอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องมีการบริหารดูแลเป็นพิเศษ เพราะอัตราการเช่าของลูกค้าที่เข้าออกนั้นมีการหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูง ระยะเวลาของค่าเช่าในสัญญาก็จะสั้นกว่าปกติ โดยเริ่มที่ 1 เดือน ถึง 1 ปี จุดด้อยของการลงทุนประเภทนี้ก็คือ เงินทุนที่ต้องใช้มีราคาสูงในการสร้างหรือซื้อห้องแล้วนำมาตกแต่งเพื่อปล่อยให้เช่า ปัญหาที่คนเช่ามักเผชิญนั่นก็คือความล่าช้าในการจ่ายค่าเช่า เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มีเป้าหมายให้ได้เงินสดที่สูงกว่าปกติ การลงทุนประเภทนี้มีจุดที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งคือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนนั้นจะต่ำกว่า ดอกเบี้ยกู้ยืมที่ใช้ลงทุนในเชิงพาณิชย์รูปแบบอื่น ๆ

3. เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ซึ่งใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจบางอย่างที่พิเศษ กล่าวได้คือภัตตาคารหรือร้านอาหาร เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยธุรกิจร้านอาหารที่เป็นที่รู้จัก เช่น เคเอฟซี แมคโดนัลด์ การลงทุนประเภทนี้มีข้อดีคือ ผู้ที่เช่าจะเป็นผู้ใช้จ่ายด้วยตนเองทุกอย่าง แต่จุดอ่อนคือ ค่าตอบที่ได้รับมาจากค่าเช่าอยู่ในราคาค่อนข้างต่ำ วิธีแก้จะต้องเปลี่ยนผู้เช่าซึ่งมีกิจการร้านอาหารขนาดเล็กลงปั๊มน้ำมัน เป็นการลงทุนที่ซื้อทั้งธุรกิจปั๊มน้ำมันและที่ดินพร้อมกัน ปัจจุบันนี้ปั๊มน้ำมันแทบทุกที่มีร้านบริการรถยนต์และร้านสะดวกซื้อภายในตัวด้วย กำไรที่มาจากน้ำมันซึ่งจำหน่ายในแต่ละวันนั้นค่อนข้างต่ำ แต่กำไรส่วนใหญ่มักจะได้มาจากร้านค้าโรงแรม เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจซึ่งซื้อมาที่จะต้องดำเนินการเปิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่หนักเนื่องจากไม่มีวันหยุด สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ความแปรปรวนของธุรกิจในทุกปีของแต่ละฤดูกาลซึ่งทำให้กำไรที่ได้ไม่คงที่

4. อาคารสำนักงาน

เป็นอาคารที่มีหลายประเภทตั้งแต่อาคารหลาย ๆ ชั้นหรืออาคารชั้นเดียว หากเป็นอาคารไม่มีลิฟต์ซึ่งมี 2 – 3 ชั้น ก็จะทำให้หาคนเช่าได้ยาก นั่นเพราะไม่เกิดความสะดวก โดยเป็นกรณีที่ต้องทำธุรกิจขนาดใหญ่ของผู้เช่ารายเดียว ข้อเสียคือความแปรปรวนทางเศรษฐกิจซึ่งหากมีห้องว่าง จะหาคนเช่าใหม่มาแทนได้ยาก

5. ศูนย์ค้าปลีกหรือศูนย์การค้า

หลายคนมักเช่าอาคารชั้นเดียวเนื่องจากมีความเหมาะสมกับผู้เช่า ส่วนใหญ่จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีหากตั้งที่ชานเมือง มีผู้ขายจำนวนไม่มาก แต่มีคนอาศัยมาก จุดเด่นก็คือผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินค่าเช่าด้วยตนเอง ไม่ต้องยุ่งยากในการต่อรองจะเห็นว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จะมีอยู่หลายรูปแบบของการเช่าทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ซึ่งมีจุดประสงค์ของการเช่าที่แตกต่างกัน อยู่ที่ผู้ประกอบการด้วยว่าต้องการเช่าเพื่อทำธุรกิจในลักษณะใด และอสังหาริมทรัพย์แบบใดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ต้องการทำ สามารถนำข้อมูลข้างต้นเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาสำหรับคนที่ต้องการซื้อหรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *