7 คำถามต้องถามก่อนเช่า เมื่อเริ่มหาโกดังให้เช่า

การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในยุคที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการมองหาโกดังให้เช่าจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสนใจ ด้วยความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า แต่ควรมีหลักในการพิจารณาเพื่อให้ได้คุณสมบัติของโกดังที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจมากที่สุด โดยสอบถามผู้ให้เช่าขณะมองหาโกดังให้เช่าที่ถูกใจด้วย 7 คำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

7 คำถามต้องถามก่อนเช่า เมื่อเริ่มหาโกดังให้เช่า

หาโกดัง

1. พื้นที่ตรงนี้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร

เป็นคำถามแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าว่าพื้นที่ของโกดังให้เช่านี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเป็นโกดังหรือคลังสินค้าหรือไม่ สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทั้งโกดังและโรงงานผลิตจะต้องมีใบอนุญาตและตั้งอยู่ในเขตโรงงานที่ถูกต้อง

2. ระดับความสูงของตัวอาคารคือเท่าไร

การใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเพิ่มปริมาณพื้นที่ในพื้นที่ที่มีจำกัด นั่นคือการติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ของโกดังให้เช่าให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัว ดังนั้นผู้ประกอบการควรสอบถามเกี่ยวกับระดับความสูงของตัวอาคาร เพื่อนำมาคำนวณจำนวนชั้นในการจัดเก็บสินค้านั่นเอง

3.ตัวอาคารรับน้ำหนักต่อตารางเมตรได้เท่าไร

โดยปกติพื้นตัวอาคารออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 2 – 5 ตัน ขึ้นอยู่กับการก่อสร้างออกแบบของแต่ละอาคาร เพราะฉะนั้นเมื่อทราบความสูงแล้วก็ควรถามเรื่องการรับน้ำหนักของตัวอาคารด้วยว่าออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้เท่าไรต่อตารางเมตร และอย่าลืมคำนึงถึงการติดตั้งชั้นวางสินค้าที่ต้องนำการรับน้ำหนักของพื้นอาคารไปคำนวณจำนวนชั้นวางด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นพื้นทรุด เป็นต้น

หาโกดัง

4. ขนาดกำลังไฟฟ้าเท่าไร

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องทราบก่อนตัดสินใจเช่าโกดังให้เช่าว่าเป็นกระแสไฟฟ้าแบบใด แบบ 1 เฟส หรือแบบ 3 เฟส ขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไร คิดอัตราค่าไฟฟ้าอย่างไร เนื่องจากโกดังหรือคลังสินค้าบางแห่งก็ต้องการใช้กำลังไฟสูง ๆ ในการใช้งานนั่นเอง

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบ้าง

ในการทำธุรกิจใด ๆ ตัวอาคารหาโกดังหรือคลังสินค้านั้นมีความสำคัญที่สุด เพราะถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลัก ๆ ของธุรกิจ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากเกิดเหตุสุดวิสัยก็อาจทำให้ธุรกิจทั้งหมดหยุดชะงักได้เลย ผู้ประกอบการควรสอบถามเรื่องการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของโกดังให้เช่านั้นเพียงพอหรือไม่

6. มีพื้นที่จอดรถหรือไม่

หาโกดัง

การมีพื้นที่จอดรถก็เหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง และยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและพนักงานของผู้ประกอบการเอง ส่วนโกดังสินค้ายังต้องการที่จอดรถเพื่อขึ้นลงสินค้าหรือจอดรอขึ้นลงสินค้าด้วย ผู้ประกอบการจึงควรสอบถามให้ชัดเจน โดยเฉพาะธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้รถเทรลเลอร์หรือรถ 18 ล้อ ซึ่งใช้พื้นที่กว้างพอสมควรในการจอดขึ้นลงสินค้า เลี้ยวรถ และกลับรถได้

7. สามารถโหลดสินค้าแบบไหนได้บ้าง

ผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าเกี่ยวกับรูปแบบการโหลดสินค้าที่ทางโกดังให้เช่าจัดเตรียมไว้ มีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประกอบการหรือไม่ พื้นที่ความกว้างของลานโหลดสินค้า ระดับความสูงในการโหลดสินค้าจำนวนประตูโหลด ประเภทและลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้าเป็นแบบใด มีสะพานขึ้นลงสินค้าอัตโนมัติที่สามารถปรับระดับได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้คือ 7 คำถามเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจว่าเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจมากน้อยเพียงใด จะช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 085 757 8899 (ผ่ายอาคารเช่า)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *