การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมากกว่าออฟฟิศให้เช่า

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบแบบวงกว้างทั่วทั้งโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานให้เช่าหรือออฟฟิศให้เช่าในปี 2021 มีการคาดว่าจะมีการชะลอตัวลง เพราะผลกระทบจากโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทำให้กิจการต่างๆ ของบริษัทถูกปิดตัวลง รวมถึงธุรกิจที่เปิดใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน อีกทั้ง นับตั้งแต่มีโควิด-19 ทำให้กระแสการทำงานแบบ work from home ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้น และจากผลสำรวจ พบว่า บางบริษัทมีแนวโน้มที่จะให้พนักงานใช้รูปแบบการทำงานแบบ work from home อย่างต่อเนื่องแม้จะมีมาตรการคลายล็อคดาวน์แล้วก็ตาม จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้พื้นที่ออฟฟิศให้เช่านับจากนี้ไปอาจจะไม่สามารถเติบโตได้มากอย่างแต่ก่อน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออฟฟิศให้เช่าต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ ที่ออฟฟิศให้เช่าเพื่อการทำงานไม่ใช่รูปแบบเดิม ๆ แต่ออฟฟิศให้เช่าต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ Flexible Space ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบออฟฟิศการทำงานที่ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานในอนาคต ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจออฟฟิศให้เช่าครั้งใหญ่เลยก็ว่า

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมากกว่าออฟฟิศให้เช่า

มากกว่าออฟฟิศให้เช่า

จากการสำรวจจากหลายประเทศทั่วโลก

พบว่า เทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ที่พนักงานออฟฟิศต้องการ ก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่สามารถทำงานทั้งจากบ้านและออฟฟิศได้ เพราะการทำงานลักษณะแบบนี้เป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการการทำงานในอนาคตมากขึ้นที่เน้นความแปลกใหม่ขององค์กรและความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจออฟฟิศให้เช่าต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่หลังยุคโควิด -19 ซึ่งพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิด การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะทำงานประจำอีกต่อไป ห้องประชุมที่สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รองรับการประชุมที่สำนักงานและผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งสำคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบออฟฟิศให้เช่าให้เป็น Flexible Space ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน เพิ่มความคล่องตัวและมีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ใช่เป็นการทำงานที่โต๊ะทำงานประจำ นั่งทำงานนานๆ ที่โต๊ะแบบเดิม หรืออาจพูดได้ว่าออฟฟิศให้เช่าที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ ก็คือ การมีฟังก์ชันรองรับที่มากกว่าแค่การทำงาน
โดยการจะเป็น Flexible Space ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับออฟฟิศให้เช่าที่จะต้องมีการปรับตัว นอกจากจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานแล้ว ออฟฟิศให้เช่าต้องพัฒนารูปแบบออฟฟิศให้มีพื้นที่การทำงานในลักษณะ Co-working space ที่มีพื้นที่สำหรับส่วนกลางที่พนักงานสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการทำพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรยุคใหม่ เพราะโลกของการทำงานยุคใหม่นั้น ออฟฟิศให้เช่านอกจากจะต้องมี serviced offices ที่บริการให้ผู้เช่าแล้ว ตัวของออฟฟิศให้เช่าเองนั้นยังต้องเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์องค์กรการทำงานรูปแบบใหม่หลายด้าน ได้แก่

1. สร้างความร่วมมือ นวัตกรรมแบะเพิ่มแระสิทธิภาพการทำงาน

มากกว่าออฟฟิศให้เช่า

2.ดึงภาพลักษณ์และสะท้อนวัฒนธรรมขององค์กร

3. ออฟฟิศให้เช่าที่สามารถเป็นสถานที่ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มากกว่าออฟฟิศให้เช่า

ซึ่งจากการสำรวจของ CBRE พบว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ออฟฟิศให้เช่าที่มีพื้นที่สำนักงานที่เป็นรูปแบบ Flexible Space ที่จะเป็นเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เพราะผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศ ทำให้เทรนด์การทำงานหันมาให้ความสนใจกับออฟฟิศให้เช่าที่เป็น Flexible Office Space มากยิ่งขึ้น เพราะออฟฟิศให้เช่าลักษณะนี้มีความยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีค่าเช่าที่ถูกและมักจะเป็นออฟฟิศให้เช่าที่มักจะไม่มีสัญญาเช่าระยะยาว และนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจออฟฟิศให้เช่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นออฟฟิศให้เช่าแนวใหญ่ในยุค New Normal ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19มากกว่าออฟฟิศให้เช่า

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *