พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเพิ่มขึ้นแม้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับความต้องการของที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าความต้องการของพื้นที่ว่างให้เช่าในเอเชียเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วยข้อมูลจาก CBRE จากการสำรวจตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่า พบว่าบริษัทที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ออฟฟิศและสำนักงานให้เช่าในเอเชียได้มีการวางแผนที่จะขยายพื้นที่มากขึ้นในระยะยาว พร้อมกับการนำการทำงานแบบ “Hybrid”มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการทำงานหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้รูปแบบการทำงานของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป หรือที่เรียกว่า Work From Home ซึ่งหลังจากได้มีมาตราให้ผู้คนสามารถกลับไปเข้าไปทำงานได้แล้วแต่บริษัทต่างๆ เริ่มได้มีการนำรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid มาใช้ ซึ่งก็คือการทำงานที่ให้อิสระแก่พนักงานในการเลือกสถานที่ทำงาน เช่นอาจจะเลือกกรทำงานที่บ้านได้บางวันตามที่ต้องการ เพราะในอนาคต มีแนวโน้มว่าการทำงานอาจจะไม่ต้องทำงานจากที่ทำงานแบบ 100% อย่างที่ผ่านมาโดยการทำงานแบบ Hybrid หรือ Hybrid Workingที่ให้ความยืดหยุ่นและอิสระในการเลือกสถานที่ทำงานทำให้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทที่เป็นผู้เช่าสำนักงานให้เช่าหรือออฟฟิศให้เช่ามีความต้องการมากขึ้นกว่า 50% และเป็นไปในแบบระยะยาว

พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเพิ่มขึ้นแม้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ที่สำคัญ พบว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้เช่าสำนักงานให้เช่าหรือออฟฟิศให้เช่าเป็นกลุ่มธุรกิจหรือบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนและการประกันภัยที่มีความต้องการที่จะเพิ่มขนาดพื้นที่สำนักงานให้เช่าในอีก 3 ปี ข้างหน้าโดยเป็นความต้องการสำนักงานให้เช่าที่เน้นความเชื่อมฌยงในการทำงานออฟฟิศให้เช่าที่เป็นเสมือนสถานที่ที่เสริมสร้างความคิดสน้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพของงานที่มากขึ้นสถานที่ทำงานในอนาคตที่จะมีความเป็นทางการน้อยลงโดยความต้องการของสำนักงานให้เช่าที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นความต้องการของสำนักงานให้เช่าที่สามารถให้พื้นที่การทำงานที่มากขึ้นให้กับพนักงานโดยเป็นการทำงานแบบไม่จำเป็นจะต้องนั่งประจำที่โต๊ะทำงานแบบเดิมอีกต่อไปการทำงานแบบเน้นการแชร์โต๊ะทำงานซึ่งทำให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มากขึ้นไปด้วยซึ่งถือเป็นรูปแบบสำนักงานให้เช่าที่ผู้เช่าต่างให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2030ออฟฟิศให้เช่าทั่วเอเชียจะถูกกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าครอบครองเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทเทคโนโลยีส่งผลให้ความต้องการของพื้นที่ให้เช่า ออฟฟิศให้เช่าในจาการ์ตา กรุงเทพฯมะนิลาและนครโฮจิมินห์สูงขึ้น
โดยเฉพาะอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีการยกระดับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทด้านอินเทอร์เน็ต

พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ที่ได้รับผลดีจากการธุรกิจซื้อขายาออนไลน์ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการ Work from homeซึ่งส่งผลให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจด้าน e-commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการเช่าสำนักงานให้เช่าหรือพื้นที่ให้เช่าประมาณ 20,000 – 50,000ตารางเมตร ใน 3-5 เมืองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีแนวโน้มว่าจะมีการเช่าพื้นที่สำนักงานให้เช่าเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

พื้นที่ว่างให้เช่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *