ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า ควรทำอะไรบ้างก่อนการทำประกันในยุค Covid-19 นี้

ส่งผลให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมากเกิดการแข่งขันทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งธุรกิจรายใหญ่ และธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มเติบโตในการค้าขายสินค้าเมื่อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับกระแสความนิยมการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องขยับขยายและเพิ่มอัตราการผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีรายการความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตมากขึ้นที่จัดเก็บสินค้าก็จำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตามผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาเช่าโกดังสินค้าเพื่อพักหรือจัดเก็บสินค้าเตรียมส่งสู่ลูกค้าอย่างเป็นระบบด้วยความสะดวกและรวดเร็วจะเห็นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ประกอบการหากมีอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นภายในโกดังสินค้าหรือเกิดเหตุที่ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก จะส่งผลอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ทำให้สุญเสียรายได้และทรัพย์สินทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดายดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการมีความสนใจเช่าโกดังสินค้าจึงควรพิจารณาในด้านอุบัติเหตุ สิ่งอันตรายที่ไม่คาดคิด และที่สำคัญคือประกันภัยที่ครอบคลุม สินค้าและทรัพย์สินของผู้ประกอบการทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการเลือกซื้อประกันภัยผู้ประกอบการควรทำการสำรวจพื้นที่โกดังของตนเอง ดังนี้

ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า ควรทำอะไรบ้างก่อนการทำประกันในยุค Covid-19 นี้

ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า

1. ตรวจสอบสัญญาเช่าโกดังสินค้า

ตรวจสอบว่า ผู้ให้เช่าได้มีการทำประกันสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อนแล้วหรือไม่หากมีการทำประกันแล้วควรตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งหากผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดอุบัติเหตุ เช่นอัคคีภัย ผู้ให้เช่าจะสามารถเรียกร้องความเสียหายจากผู้เช่าได้โดยตรงจึงแนะนำให้ทำประกันสิ่งปลูกสร้างโกดังที่ผู้ประกอบการต้องการเช่า

ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า

2. สำรวจและจัดจำแนกประเภททรัพย์สิน

ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถูกต้องและชัดเจนในคำจำกัดความของทรัพย์สินประเภทนั้นๆ เช่น ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า

– สิ่งปลูกสร้าง หมายถึงตัวอาคาร รวมถึงอาคารที่ถูกต่อเติม รั้วที่จอดรถ ประตู

– อุปกรณ์ในการประกอบการ หมายถึงสิ่งที่ถูกติดตั้งตรึงไว้หรือเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง  เช่น ชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ป้ายต่าง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ

– สต็อกสินค้า ในส่วนของสต็อคสินค้าไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าอย่างเดียว ซึ่งมันรวมถึงวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิต ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดบางครั้งสินค้าบางอย่างลูกค้าอาจจ่ายเงินเราแล้วแต่รอแค่การขนส่งหมายความว่า สินค้ากำลังพักอยู่ที่โกดังรอการขนส่งกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของได้โอนย้ายไปยังคนซื้อแล้วเราเป็นเพียงผู้ดูแลเก็บรักษาก่อนส่งมอบดังนั้นก็ต้องขยายความคุ้มครองไปถึงสินค้าที่ผู้เอาประกันดูแลในฐานะผู้รักษาทรัพย์ด้วย

3. กำหนดมูลค่าทรัพย์สิน

ในทางประกันภัยในส่วนของตัวอาคารจะมีวิธีคำนวณว่าทุนประกันมีค่าเท่าไหร่แต่ในส่วนของอุปกรณ์การประกอบการ และสต็อกสินค้าจำเป็นต้องใช้ตัวเลขทางบัญชีมายืนยันซึ่งทรัพย์สินบางอย่างเมื่อถือครองมาในช่วงเวลาหนึ่งมักถูกหักค่าเสื่อมจนมูลลดลง

ผู้เช่าโกดังคลังสินค้า

3.1 ตรวจสอบคาดการณ์ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดในอนาคต

บางครั้งด้วยสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่นๆของตัวอาคารอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่นตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ดินทรุดอาจเสี่ยงกับความเสียหายจากตึกอาคารทรุดหรือภัยน้ำท่วม น้ำขังซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ ผู้เช่าควรต้องตรวจสอบและคิดให้ละเอียดเพราะถ้าเกิดเหตุแล้วไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่คุ้มกันกับการที่เราเพิ่มค่าเบี้ยประกันอีกเพียงเล็กน้อย การเลือกความคุ้มครองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

3.2 เลือกกรมธรรม์และบริษัทประกันที่เหมาะกับความต้องการ

การประกันภัยในโกดังคลังสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับโกดังคลังสินค้าให้เช่าทั้งการประกันภัยในส่วนของอาคารและการประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าต่าง ๆ ของผู้เช่าในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าหน้าที่ในการทำประกันภัยของทั้งสองส่วนนี้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทำประกัน

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันหลายๆบริษัทประกันภัยได้จัดความคุ้มครองออกมาเป็น แพ็คเกจ ที่แตกต่างกันไปควรเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ผู้เช่าต้องการโดยในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะมีเนื้อหาต่างๆ ทั้งในส่วนของความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้น ดังนั้นผู้เช่าควรศึกษาและตรวจสอบดูเอกสารให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัยร่วมกับพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ให้เช่าอย่างสม่ำเสมอ

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *