เมื่อ “ออฟฟิศให้เช่า” ต้องปรับตัวในยุค New Normal

ปรับตัวในยุค New Normal

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจไหน ต่างต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับช่วงขาลงเนื่องจากวภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้อัตราการเช่าของออฟฟิศให้เช่าต่างๆลดลงตามไปด้วยเจ้าของออฟฟิศให้เช่าจำเป็นที่จะต้องยอมรับต่อรงกดดันของช่วงขาลงและต้องทำการลดค่าเช่าลงเพื่อให้คนมาเช่าออฟฟิศให้เช่าแล้วหรือมีการเพิ่มความยิดหยุ่นในขั้นตอนการเจรจาต่อรองเงื่อนไขให้เช่ารวมไปถึงการยกเว้นค่าเช่าให้นานขึ้น นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้ว

เมื่อ “ออฟฟิศให้เช่า” ต้องปรับตัวในยุค New Normal

ออฟฟิศให้เช่ายังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุค New Normal ที่ผู้คนเริ่มมีการทำงานแบบ work from home มากยิ่งขึ้น New Normal ทำให้ความคาดหวังของพนักงานต่อออฟฟิศให้เช่านั้นเปลี่ยนตามไปด้วย ก็คือในอนาคต การเลือกที่จะเช่าออฟฟิศให้เช่าเพื่อทำงานจะเป็นในลักษณะที่เป็นระยะสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ อีกทั้งควาดหวังว่าออฟฟิศให้เช่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นที่ที่เป็นสำนักงานแบบทั่วไป ( Core) กับพื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่น (flex) เข้าด้วยกันและสามารถทำงานจากระยะไกลได้อีกด้วย

ปรับตัวในยุค New Normal
 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal ของผู้คนในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวิธีการทำงานและการเข้าออฟฟิศ โดยในยุค New Normal นี้ออฟฟิศให้เช่านอกจากจำเป็นที่จะต้องลดค่าเช่าแล้ว รูปแบบการใช้งานของพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันโดยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า Flexible Space ที่พนักงานทุกคนไม่จำเป็นต้องมีนั่งทำงานที่โต๊ะประจำอีกต่อไปแต่เน้นไปที่การให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่สามารถนั่งทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ที่สำคัญสำหรับชีวิตยุค New Normal ก็คือ ออฟฟิศให้เช่านั้นจะต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีภายในออฟฟิศให้สามารถรองรับการทำงานระยะไกล มีเทคโนโลยีสมัยใหม่พื้นที่ในออฟฟิศให้เช่ามีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างหลากหลายเพิ่มอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Co-working Space

ปรับตัวในยุค New Normal

อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศให้เช่าลักษณะแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากกว่ารูปแบบออฟฟิศแบบดั้งเดิมอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกออฟฟิศให้เช่าในยุคปัจจุบัน ก็คือต้องเป็นออฟฟิศให้เช่าที่ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานสูงทั้งในด้านของเรื่องพื้นที่และสัญญาเช่า

รูปแบบ Core & Flex

กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เช่าเลือกจะให้ความสำคัญมาเป้นอันดับแรกหากจะต้องทำการเลือกออฟฟิศให้เช่าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำ StartUp เพราะออฟฟิศให้เช่าที่ให้ความเป็นรูปแบบ Core & Flex หรือเป็นออฟฟิศให้เช่าที่เป็นทั้งรูปแบบออฟฟิศมาตารฐานและพื้นที่ออฟฟิศแบบยืดหยุ่นนั้นจะช่วยให้ผู้เช่าสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางธุรกิจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะภายในออฟฟิศให้เช่าแบบยุค New Normal สามารถตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากออฟฟิศให้เช่าที่เป็นแบบนี้ มักจะประกอบไปด้วยพื้นที่ในการทำงานอุปกรณ์สำนักงานแบบมาตรฐานทั่วไป สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่การทำงานแบบ Flexible Space

ปรับตัวในยุค New Normal

จึงทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมารูปแบบ Core & Flex กลายมาเป็นความต้องการที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการออฟฟิศให้เช่าเกิดการเคลื่อนไหว และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเพราะผู้ประกอบการท่านใดสามารถปรับเปลี่ยนหรือสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ ออฟฟิศ New Normal ให้เช่านั้นก็สามารถดึงดูดให้ผู้เช่าเข้ามาใช้พื้นที่ของตนได้อีกทั้งผลจากการล็อคดาวน์ ทำให้ผู้คนต้องทำงานแบบ work from home มากยิ่งขึ้นการที่ออฟฟิศให้เช่าสามารถปรับเทคโนโลยีในการทำงานจากระยะไกลได้ นอกจากจะได้รับความสะดวกที่มากขึ้นยังสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย ซึ่งจากการใช้นโยบาย work from home และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตัวในยุค New Normal ทำให้ผู้ให้บริการออฟฟิศให้เช่าต้องประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ความต้องการขอวตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *