สำนักงานให้เช่า ความสำคัญต่อการเป็นกรุงเทพมหานคร และธุรกิจระดับโลก

เมื่อมีการพัฒนาเป็นและยกระดับกรุงเทพเป็นมหานคร สถานะของกรุงเทพนั้นก็ไม่ใช่ของคนไทยเพียงชาติเดียว เพราะเมื่อกรุงเทพมีสถานะเป็นระดับมหานครกรุงเทพแล้ว ความต้องการของพลังทางเศรษฐกิจที่จะมารองรับการลงทุนต่างๆต้องเป็นพลังเศรษฐกิจระดับโลก และสักนำงานให้เช่าเองก็เป็นปัจจัยส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างและการเกิดขึ้นของมหานคร โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็น MRT และ BTS ทำให้การลงทุนก่อสร้างสำนักงานให้เช่าทั้งในและรอบนอกของกรุงเทพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ทำให้ความต้องการเช่าพื้นหรือความต้องการสำงานให้เช่า (Net Take-up) เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในภาพรวม พบว่า มีพื้นที่ให้เช่า สำนักงานให้เช่าเกิดใหม่เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อาคารจี ทาวเวอร์, อาคารเอสซี ทาวเวอร์ , อาคารไพโรจน์กิจจาแอทไบเทค, อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ , อาคารเกสร ทาวเวอร์ , อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เป็นต้น และอัตราการเช่าพื้นที่ยังสูงถึง 92.2% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพื้นที่ให้เช่า สำนักงานให้เช่าที่มีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำนักงานให้เช่า ความสำคัญต่อการเป็นกรุงเทพมหานคร และธุรกิจระดับโลก

ธุรกิจระดับโลก

ทาง “วิจัยกรุงศรี”

ได้มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้สำนักงานให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากปัจจัยหนุนต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน (Application Submitted Projects) มูลค่ากว่า 642 พันล้านบาท ซึ่งเป็นข้อสะท้อนที่ว่า ความต้องการพื้นที่สำนักงานให้เช่ายังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง งานวิจัยของ Jones Lang La Salle Incorporated คาดว่าร้อยละ 70-75 ของจำนวนบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจและเปิดสาขาในประเทศไทยต้องการพื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งทำให้ภาพรวมขอความต้องการสำนักงานให้เช่ายังคงอยู่ในระดับสูงถึง 92% -95% และยังเนการเปิดโฮกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในการสร้างการลงทุนพัฒนาที่ดินของตนเองในรูปแบบพื้นที่ให้เช่า สำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นรูปแบบง่ายๆ ในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมออีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้ง เมื่อมีการเปรียบเทียบปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานให้เช่ากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วยกันแล้ว พบว่า ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บนศูนย์กลางภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงอัตราการค่าเช่าสำนักงานให้เช่าไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง และมาตราการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ธุรกิจสำนักงานให้เช่ามีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของกรุงเทพมหานครในระดับภูมิภาคและระดับโลกธุรกิจระดับโลก

ธุรกิจระดับโลก

ทั้งนี้ เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของการใช้งานสำนักงานหรือที่ทำงานเริ่มเปลี่ยนไป ไม่ใช่รูปแบบสำนักงานให้เช่าแบบเดิมที่บรรยากาศทำงานซ้ำๆ ในสภาพห้องทำงานแบบเดิม ๆ ไม่มีอิสระในการทำงาน ไม่มีพื้นที่ให้สร้างสรรค์และผ่อนคลาย ทำให้ธุรกิจสำนักงานให้เช่าจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสำนักงากให้เช่าให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ จึงทำให้สำนักงานให้เช่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นในลักษณะของ co-working space มากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นสำนักงานให้เช่าแล้ว จะต้องมีการเสริมด้วยบริการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย ลิฟท์ที่ใช้เวลารอไม่นาน จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสวยงามทันสมัยและมีคุณภาพสูง ตลอดจนถึงการมีเครื่องใช้สำนักงานคอยอำนวยความสะดวก มีร้านกาแฟ ร้านอาคาร ที่สำคัญก็คือ รูปแบบที่จอดรถควรมีเส้นทางเข้า-ออก สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 – 2564 ผู้ประกอบการสำนักงานให้เช่าเริ่มมีการปรับพื้นที่สำนักงานให้มี co-working space ในอาคารเดียวมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นบริการเสริมของสำนักงานให้เช่าซึ่งสามารถสร้างบริการ co-working space และสามารถเพิ่มจำนวนครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพของประเทศไทยได้มากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ 2562 เป็นต้นมา

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *