ทำเลทองสำหรับโกดังสินค้าให้เช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่ง

ทำเลทองสำหรับโกดัง

ธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้น ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์ผลดี จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนในสังคมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองใหม่ให้เป็นในรูปแบบการใช้ชีวิตในสไตล์ New Normal แม้ในช่วงแรกอาจจะยังไม่คุ้นชินมากนัก แต่มนุษย์เราย่อมจะสามารถปรับตัวได้ในที่สุดนั่นเอง การซื้อขายสินค้าออนไลน์

กลายเป็นสิ่งที่นิยมที่สามารถทำกันในแทบทุกครัวเรือนในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อมีการขายสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้น การขนส่งสินค้าก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย เปรียบเสมือนการกระจายรายได้ไปยังส่วนธุรกิจอื่นๆ คล้ายกับวงจรของเศรษฐกิจทั่วไป

โดยธุรกิจการขนส่ง หรือธุรกิจโลจิสติกส์นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก จนทำให้อาจจะต้องขยายโกดังเพื่อเป็นการรองรับสินค้าที่จะต้องกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น การมองหาทำเลทองสำหรับโกดังสินค้าให้เช่า จึงเป็นทางเลือกที่ดีและรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นด้วย ต้องมีหลักการคำนึงในการเลือกโกดังสินค้าให้เช่าที่คุณสามารถนำไปเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกได้ ดังนี้

 

สำหรับการมองหาทำเลทองสำหรับโกดังสินค้าให้เช่า สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์

 

 

  1. ค่าเช่า

ดูจะเป็นปัจจัยแรก และปัจจัยหลักในการมองหาทำเลสำหรับการเลือกโกดังสินค้าให้เช่า โดยอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่าจะคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก ทั้งยังต้องมองภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่ากำจัดของเสีย (ค่าขยะ) ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้น จะมีอัตราค่าเช่า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต่างกัน หากเป็นพื้นที่ในชุมชน หรือมีพื้นที่บริเวณกว้างก็อาจจะมีอัตราค่าเช่าสูงตามไปด้วย

 

ทำเลทองสำหรับโกดัง

 

  1. ความพร้อมของสถานที่ บริเวณภายในและตัวโกดังสินค้า

การเลือกโกดังสินค้าให้เช่านั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้เช่าต้องการคือ ความพร้อมของตัวโกดัง พื้นที่ภายในบริเวณ เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลา รวมไปถึงพื้นที่หรือบริเวณของโกดังควรคำนึงถึงอนาคตหากธุรกิจขยายใหญ่มากขึ้น เพื่อรองรับกับโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโต โดยควรสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เช่าเองอีกด้วย 

 

ทำเลทองสำหรับโกดัง

 

  1. ถนน การคมนาคม

แน่นอนว่าหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ย่อมจะต้องมีรถเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การคมนาคม ถนนหนทางเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของทางเข้าออกโกดังสินค้าให้เช่าควรเน้นความสะดวกสบาย พื้นผิวถนนดี ไม่ขรุขระ เพราะในเรื่องการเดินทางเป็นตัวแปรสำคัญที่ผู้เช่าเพื่อทำธุรกิจขนส่งใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกทำเลทองสำหรับโกดังสินค้าให้เช่าเช่นกัน ทั้งนี้การเดินทางต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงต้องมีความสะดวกสบาย สามารถกระจายสินค้าไปได้อย่างง่ายด่ายและรวดเร็วด้วย

 

ทำเลทองสำหรับโกดัง

 

  1. สภาพแวดล้อมใกล้เคียง

สภาพแวดล้อมใกล้เคียงสถานที่ตั้งโกดังสินค้าก็มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เพราะหากเป็นมิตรกับผู้คนในท้องถิ่นก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และต้องมองภาพรวมไปยังความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการมองหาทำเลโกดังสินค้าให้เช่าในปัจจุบันนั้น สามารถประยุกต์ความต้องการของผู้เช่าได้หลากหลายมากขึ้น เพราะในบางครั้งการปรับแต่งรูปแบบให้เข้ากับธุรกิจและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จะทำให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าบางธุรกิจที่ไม่ยอมปรับตัวอีกด้วย โดยโกดังสินค้าให้เช่าในบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในย่านชุมชนเสมอไป แต่ให้เน้นความสะดวกรวดเร็วในการกระจายสินค้าให้ได้มากจะเป็นผลดีกับธุรกิจมากกว่า โดยผู้ที่ต้องการเช่าควรลงสำรวจพื้นที่จริงประกอบก่อนตัดสินใจเลือกโกดังสินค้าให้เช่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจมากที่สุดอีกด้วย

 

 

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *